Förlorad visningsandel

Vad innebär förlorad visningsandel? Förlorad visningsandel visar till hur stor del annonserna missat visningar. För att kunna förklara detta krävs det att man först är på det klara med vad visningsandel innebär. Väldigt förenklat kan man förklara det med: Visningsandel visar tiden kampanjens annonser har visats i förhållanden till konkurrenters visningar. Statistiken beräknas fram enligt […]

Publicerat
Inlägg Marknadsföring

Vad innebär förlorad visningsandel?

Förlorad visningsandel visar till hur stor del annonserna missat visningar. För att kunna förklara detta krävs det att man först är på det klara med vad visningsandel innebär.

Väldigt förenklat kan man förklara det med: Visningsandel visar tiden kampanjens annonser har visats i förhållanden till konkurrenters visningar. Statistiken beräknas fram enligt följande:
Andelen visningar annonsen fick delat med antalet sökningar som annonsen var kvalificerad för (uppskattat).

Genom att ha kunskap om vilken visningsandel kampanjen har vet man även hur kampanjen stått sig mot konkurrenternas.

För att återgå till förlorad visningsandel visar denna statistik procentandelen som annonserna inte visats. Istället har konkurrenternas annonser visats. Förlorad visningsandel kan presenteras i två olika former, budget och ranking

Förlorad visningsandel budget – Annonserna har missat visningsandelar pga för låg budget. Konkurrensen är så hög att det krävs högre budget för att få högra andel visningar. Denna statiskt visas endast på kampanjnivå.

Förlorad visningsandel ranking – Annonserna har missat visningsandelar pga för låg annonsranking. Vilket innebär att annonsens kvalité, bud, sökord och landningssida står sig för svagt gentemot konkurrenterna och missar därmed möjlighet till visning fullt ut.

Lägg till kolumner för ’Förlorad visningsandel’

Lösningen? Hur löser man då problemet med att annonserna får höga värden av förlorade visningsandelar? Enkelt, det handlar om att ha ett väl strukturerat konto där statistik och resultat regelbundet följs. Ett kontot man ständigt arbetar i och förbättrar för att hela tiden ligga steget före. Desto fler relevanta klick annonsen får ju bättre kvalité får annonsen.