Viva

Förtydligande: MediaAnalys och vår konkurrensklausul

Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

De senaste timmarna har vi på MediaAnalys fått många förfrågningar med anledning av den mediala uppmärksamheten kring vår konkurrensklausul. Alla de frågor som vi fått finner ni nedan och även vår kommentar

1.) Gäller konkurrensklausulen alla medarbetare på MediaAnlays?

Svar: Nej, konkurrensklausulen finns inte med i våra generella avtalsvillkor med våra medarbetare utan gäller endast personer med särskild ställning inom företaget. Där ingår ledningsgrupp samt även medarbetare på teknikavdelningen. Totalt omfattas en handfull medarbetare av konkurrensklausulen.

2.) Hur har konkurrentklausulen tagits fram?

Svar: Ansvarig för konkurrentklausulen är bolagets före detta VD, och vi har tidigare aldrig haft någon konflikt med en enskild medarbetare  i denna fråga

3.) Utgår lön under perioden som medarbetaren är försatt i karantän?

Svar: Ja, allt enligt de lagar som reglerar konkurrensklausuler och karantän av före detta medarbetare

4.) Kommer konkurrensklausulen vara kvar?

Svar: Ja, vi kommer fortfarande ha en konkurrensklausul, det är en självklarhet då vi är en kunskapsintensivt tjänsteföretag, däremot kommer vi se över hur den ska vara utformad för att passa både arbetstagare. arbetsgivare och fackförbund.

5.) Har konkurrensklausulen använts någon gång?

Svar: Nej