Viva

Frågor kring Omvandlingsoptimeraren?

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

I mitt förra inlägg skrev jag om Omvandlingsoptimeraren, en funktion i Adwords som tar statistik ifrån Adwords omvandlingsspårning och där målet är att du ska få hjälp med att få fler omvandlingar till en lägre kostnad. Jag tänkte i detta inlägg fortsätta vidare på detta spår för att ytterligare förtydliga hur Du kan använda och dra nytta av funktionen i praktiken.

Hur väljer jag det högsta CPA-budet?

För att du ska få Adwords annonseringen att skapa lönsamhet i företaget finns det ett maxbelopp du kan lägga på varje potentiell försäljning så att inte annonseringskostnaderna överstiger värdet på omvandlingen. Detta är likt högsta CPC-budet du lägger vid manuell budgivningsstrategi. Efter att du har lagt ett högsta CPA-bud hanterar omvandlingsoptimeraren dina CPC-bud för att uppnå bästa resultat med högsta möjliga konverteringsgrad till så låg omvandlingskostnad som möjligt.

Högre CPA-bud = Fler omvandlingar?

Låt säga att du gör 100 kr vinst på varje såld produkt du marknadsför med Adwords. Den genomsnittliga kostnaden per omvandling är 20 kr och du får 100 st omvandlingar varje vecka får du, efter annonseringskostnaden, 8000 kr. Skulle du istället höja det maximala CPA-budet för att få en genomsnittlig kostnad på 30 kr per omvandling skulle du teoretiskt sett i slutet av veckan fått 200 omvandlingar istället för 100 st. Enligt Google är detta för att du får fler omvandlingar när du lägger ett högre bud. Din vinst skulle då istället bli 14000 kr. Med andra ord, höjer du din CPA höjer du koverteringsgraden.

Påverkar CPA-budet alla sökorden?

Då CPA budet ställs in på annonsgruppsnivå kommer en förändring på högsta bud påverka alla sökorden i den gruppen. Om du exempelvis märker att ett visst sökord eller några sökord ger ett högt resultat med ett visst angivet CPA-bud, men du vill höja resultatet på övriga sökord, är en rekommendation att fördela upp annonsgruppen i mindre grupper med färre ord i respektive. På så sätt kan du justera CPA-buden på den sökord som är mest lönsamma och öka antalet omvandlingar samtidigt som du förbättrar sökorden som är mindre lönsamma.

Hur påverkas konverteringsgraden om jag sänker CPA-buden?

Låt säga att du  måste sänka den genomsnittliga kostnaden då vissa produkter i ditt sortiment inte leder till vinst i dagsläget. Av den anledningen kanske du vill sänka CPA-buden något. Sänk då annonsgruppens högsta CPA stegvis och se vad det leder till för resultat. Förmodligen kommer resultatet bli att du får färre klick vilket även blir färre omvandlingar. Samtidigt är det självklart viktigt att man inte överskrider rimlig kostnadsnivå.

Hur får jag störst avkastning på varje satsad krona?

Om du inte når kampanjens dagbudget men är beredd att satsa så mycket som du angett kan du försöka höja CPA:n på de annonsgrupper som visar gynna sig. På så sätt kan du få fler omvandlingar som du bara kan åstadkomma på den högre CPA-nivån. Ett annat förslag, enligt Google, är att du skapar en helt ny annonsgrupp med nya sökord men tänk på att det ska vara till samma kampanj. Du kan även testa bredare matchningsalternativ och använda negativa sökord i kombinationen för att se vad dina potentiella kunder söker efter och vad som troligen leder till omvandling.
Se även detta klipp om omvandlingsoptimeraren och hur du på bästa sätt använder denna budgivningsstrategi.