Viva

Frames – föråldrad teknik försvårar för sökmotorer

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Frames betyder ramar på svenska och är en föråldrad teknik som bör undvikas ur sökmotorsynpunkt. I den här artikeln kommer jag beskriva hur frames används och varför man inte bör använda det.

Frames

Hur fungerar en sida med frames?

En sida med frames innebär att sidan hämtar sitt innehåll från flera olika filer. Man kan se sidan som ett pussel där varje pusselbit är en fil. Sökmotorerna kan bara se varje pusselbit var för sig, medan en besökare ser pusslet som en helhet.

Den stora fördelen med frames är att man inte behöver ladda om hela sidan utan kan ladda in varje del för sig. Utöver det kan jag inte se några fördelar med det och man bör undvika frames helt och hållet om det är möjligt.

Exempel

Låt oss säga att vi har en webbplats gjord i frames. Vänstermenyn placerar vi i en ramsida och textinnehållet i en annan ramsida. Ramsidorna kopplas sedan ihop av indexsidan.

Textinnehållet länkar inte till vänstermenyn vilket gör att sökmotorerna inte får någon koppling mellan dessa. Man går på detta sätt miste om den interna länkstrukturen. Det beror på att sökmotorn inte kan se helheten i sidan utan bara dess delar.

Kodexempel

<frameset cols='200px,700px'>
   <frame src='left_menu.htm'>
   <frame src='right_content.htm'>
</frameset>

Hur fungerar en sida utan frames?

En sida utan frames innebär att varje sida består av en fil, inte flera (från klientsidan sett). Sökmotorerna ser sidan som en helhet vilket även användarna gör. Den interna länkstrukturen blir bevarad eftersom alla sidor länkar till alla sidor, om man exempelvis har en toppmeny på alla sidorna.

Iframes

En iframe är ett block som läggs någonstans på sidan. Detta block laddar sedan in en sida, antingen från en intern adress, eller en extern adress som i mitt exempel.

För interna sidor bör man undvika att använda iframes av sökmotorsynpunkt enligt de punkter jag pekat på tidigare.

För externa sidor eller tjänster kan det vara en nödvändighet. Man kan exempelvis vara i behov av att implementera en betalningsmodul från ett annat företag. Då företaget inte har möjlighet att lämna ut koden kan en iframe vara räddningen.

Exempel

<iframe src='http://www.mediaanalys.se' width='100%' height='300'>
<p>Din hemsida har inte stöd för ramar.</p>
</iframe>

Mer information kan läsas på W3Schools – HTML iframe tag.

Slutord

Använd inte frames om det går att undvika. I vissa lägen kan det vara nödvändigt att använda iframes för exempelvis vissa externa tjänster. Mer om frames kan läsas på Google support.