Sverige - Viva Media

Glöm inte att mäta Er sociala närvaro!

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

I tider som dessa då socialt media är på allas läppar och fler och fler företag börjar använda detta som ett redskap i deras marknadsstrategi kommer nästa viktiga fråga; Hur skall man på bästa sätt mäta effekten av sociala medier?

Här måste man tänka bredare än att bara se till gammal hederlig ROI. Man kan t.ex. börja mäta ROE, return on engagement. Dvs vad får man tillbaka på det engagemang man lyckas skapa genom sin närvaro i sociala medier? Utifrån det kan man sen räkna på kostnad per person man når, så kallad kontaktkostnad. 

Oavsett om det handlar om värdet av relationer eller om rena intäkter finns det vägar framåt för att spåra och mäta vad det är som pågår runt ens webbsida och varumärke. Rent konkret kan man jobba med att mäta:

  • Observationsvärden – det vill säga hur många som till exempel tittar på en viss kampanj och uppmärksammar den.
  • Klick – hur många som klickar sig vidare från en kampanj eller närvaro i sociala medier.
  • Leads – hur mycket leadsgenerering en  kampanj eller närvaro faktiskt genererar dvs namn på personer som har kontaktat företaget för att få mer information om en produkt eller tjänst.
  • Buzz – vad som sägs om vårt varumärke, vår produkt eller organisation runtom i bloggar, mikrobloggar och sociala nätverk.

Om man missar att sätta tydliga mål missar man även möjligheterna att analysera och optimera resultatet av kommunikationen. Därmed blir mitt råd till Er – börja mäta utfallet av Er social närvaro och agera därefter!