Sverige - Viva Media

Google Analytics för YouTube

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Att YouTube är populärt rådet det ingen tvekan om. Sedan det lanserades i december år 2005 har det vuxit till att vara internets sjätte största publik med nära 71 miljoner unika besökare varje månad. I kölvattnet av detta har ’Brand channels’ uppstått, det vill säga företag som skapar YouTube konton för att marknadsföra sig själva och sina produkter via reklamfilmer, instruktionsfilmer och varumärkesbyggande filmer.

I veckan som gått har Google Analytics presenterat ytterligare en nyhet, det är nu möjligt för företag att koppla Google Analytics till sina YouTube konton för att på ett tydligare sätt kunna se hur mycket deras insatser via YouTube faktiskt ger. Företag med ett ’brand channel konto’ kommer att kunna följa upp sitt konto på samma sätt som sin egen hemsida, det vill säga tid på webbplatsen, återkommande besök, avvisningsfrekvens och antal sidor per besökare. För dem som önskar kommer det också att bli möjligt att rikta sina videos mot en specifik publik genom att via Google Analytics ta del av information om var publiken befinner sig rent geografiskt samt vilket språk de talar.

YouTube har blivit en del av vår vardag och med så många unika besökare varje månad har det blivit allt viktigare för företag att känna sina besökare och förstå deras beteende. Genom Google Analytics är det nu möjligt för företag att finjustera sina marknadsföringsstrategier online.

Källa: http://analytics.blogspot.com/