Sverige - Viva Media

Google Analytics ger oss inte alla svar

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Jag skriver ofta om hur Google Analytics kan hjälpa oss att förstå hur besökarna använder vår site. Med hjälp av statistiken kan vi besvara frågor som; hur många besökare har besökt vår site, vart de kommer ifrån och hur de navigerat. Dessa insikter ger oss värdefulla beslutsunderlag, men ibland räcker det inte. Ibland behöver vi ställa frågan varför någonting sker, och det är där kvalitativa undersökningar kommer in i bilden.

När jag säger kvalitativa undersökningar så tänker ni säker en framfusig pop-up med 40 frågor som tar 20 minuter av din dyrbara tid att besvara. Dessa typer av undersökningar kan fylla sitt syfte, men riskerar med sin omfattning irritera besökaren eller leda till en ökad avvisningsfrekvens.

På senare år har det dock dykt upp verktyg för den lite mindre hemsidan som inte inkräktar för mycket på besöksupplevelsen. Ett vekrtyg som jag gillar heter Kissinsigthts och gör det busenkelt för vem som helst att sätta upp en kvalitativ undersökning på sin egen site.

Kissinsights

I verktyget har du möjlighet att sätta upp olika förutsättningar för din undersökning, som t.ex. att besökaren spenderat en viss tid på hemsidan, är återkommande eller besöker en viss del utav siten.

Utifrån detta kan du skapa en undersökning som från början är generell, som i bilden ovan, men som efter mer insikt blir specifik där enskilda sidor kan testas.

Kissinsight har en gratisversion som tyvärr inte finns i svensk spårversion, men betalversionen medger fulla redigeringsmöjligheter vilket göra att man kan skapa undersökningar på svenska.

Kissinsights är perfekt om man vill göra undersökningar på sidnivå, där korta frågor ger många respondenter och stor insikt. Har man behov av att göra en mer omfattande undersökning på site-nivå kan ett verktyg som Q4 vara användbart. Här har man möjlighet att presentera en undersökning när besökaren lämnar hemsidan vilket gör att användarupplevelsen inte störs.

Båda dessa verktyg är lätta att komma igång med och ger dig möjligheten att få insikt om varför besökarna gör som dom gör, inte bara hur.