Sverige - Viva Media

Google Analytics Summit 2012

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

En gång om året håller Google ett event för de ca 230 företag i världen som kan kalla sig Google Analytics Certified Partners. Detta året hölls det på Computer History Museum i Mountain View California inför 450 deltagare. Däribland både partners och Google Analytics Premium-kunder.

Google Analytics Summit 2012

På agendan stod två späckade dagar med produktnyheter, paneler, workshops och föreläsningar med några av branschens vassaste personligheter.

Nytt för i år var att dag 1 bestod av publika nyheter, vilket tillåter mig att skriva denna post och berätta om några av de nyheterna som presenterades.

Komplexitet gör nya utmaningar

Hela första dagen handlade egentligen om en sak. Om hur vi ska kunna mäta och analysera marknadsaktiviter utifrån dagens alltmer komplexa medielandskap. Vi lever numer i en värld där många använder flera olika enheter för att komma åt Internet. För företag med en fysisk verksamhet såväl som digital finns dessutom utmaningar i att korrelera marknadsaktiviteter online med sälj offline.

Universal Analytics

För att möta denna komplexitet tänker Google omarbeta hela arkitekturen bakom Google Analytics och gå mot en besökarcentrerad approach istället för dagens, mer besöksbaserade spårning.

En aspekt som kommer att påverkas är spårningen, där cookieinformationen som sparas hos användare kommer att minska över 80%. Där GA tidigare sparade information om tid, kampanj, och sessioner kommer efter uppdateringen bara innehålla ett besökar-id.

Besökare över flera besök

Förutom tekniska förändringar visades smakprov på ett helt nytt fokus i Google Analytics rapporter. Precis som avancerade segment tillåtit användaren att hämta insikter kring besök kommer en ny segmentering för unika besökare introduceras. Man kan hämta exempelvis alla besökare som genomförde ett köp under en period och kolla på hur många av dem som gjorde ett nytt köp inom exempelvis 30 dagar.

Besökarsegmentering öppnar också upp möjligheterna att segmentera efter så kallade cohorts, vilket innbär besökare som har en aktivitet kopplad till ett specifikt datum. Exempel på detta skulle kunna vara att segmentera nya besökare under en specifik dag när man körde en tv-spot och titta på hur dessa besökare interagerade med webbplatsen de efterfölande dagarna.

Koppla mobilt med desktop

En annan nyhet handlar om möjligheten att brygga kopplingen mellan mobilt och desktop. Med hjälp av det unika id:t kommer webbplatsägare ha möjligheten att koppla ihop sessioner gjorda på en mobil enhet med sessioner gjorda på desktop från samma användare. Denna koppling kommer att ske om besökaren identifierar sig på något sätt, genom exempelvis inloggning.

Big Data goes Google Analytics

För digitala analytiker har begreppet Big Data använts friskt de senaste åren. Vad det handlar om är att kombinera olika typer av datakällor för att nå insikter som tidigare inte var möjligt. Google hoppar på denna trend med något de kallar för Dimension Widening, där man har möjligheten att importera egen data exempelvis från sitt crm-system och kombinera med analyticsdata.

Detta skapar också i förlängningen möjligheten att koppla offline-konverteringar med onlinebeteende vilket öppnar upp möjligheterna att bättre förstå hur olika marknadskanaler generera värde till verskamheten. Allt för att brygga gapen i det nya omnichannel-världen som många företag står inför.

Importera kostnadsdata

Vad som också hänger samman med möjligheten att kombinera olika datakällor är importeringen av kostnadsdata för samtliga digitala kanaler. Tidigare har vi bara haft möjligheten att kombinera kostnadsdata med intäktsdata för Google AdWords, och därigenom kunnat räkna ut ROI. I framtiden kommer vi att kunna göra detta för alla våra källor, vilket både köpare och säljare av marknadsföring kommer att uppskatta.

 

Sammanfattningsvis handlar alla dessa nyheter om en rejält kliv framåt för produkten, och det löser många problem som det allt mer komplexa medielandskapet skapar. Jag tycker att riktningen mot mer besökarecentrerad analys är en självklar väg att gå, samtidigt som det lyfter många nya frågetecken kring personlig integritet. Samma sak med möjligheten att importera egen data och kombinera den med analytics-data.

Google är nogranna med att poängtera att de inte vill ha någon data som kan tänkas vara PII (Personal Identifiable Information). Även om syftet med webbanalys inte är att identifiera individuella personer, utan att titta på mönster i aggregat, så öppnar dessa nyheter mer än tidigare, möjligheten att samla in personlig data. Just därför måste vi som webbplatsägare och analytiker vara transparenta med våra syften och vilken information vi faktiskt spårar. Ingen PII är hygiennivån men bör utökas med mer information för användaren om vad syftet är.

Google kallar dessa uppdateringar för det största som hänt sedan produkten skapades 2005 och både jag och Erik är beredda att hålla med. Detta ger oss möjligheterna att analysera och optimera användarupplevelser på webbplatser på en ännu högre nivå än tidigare.