Viva

Google ändrar infotexter i sökresultaten = Högre konverteringsgrad på din sida

Google
Publicerad , senaste uppdatering

Många faktorer påverkar som bekant konverteringsgraden på din webbplats. Flera av dessa faktorer är “on-page”, det vill säga saker som händer medan besökaren fortfarande är på din webbplats. Andra faktorer som påverkar din webbplats konverteringsgrad är så kallade “off-page” faktorer, det vill säga element som ligger utanför din webbplats men ändå påverkar dess konverteringsgrad.

Ett exempel på detta är hur din webbplats och dess undersidor presenteras I sökresultaten. Per Eriksson här på MediaAnalys skrev igår om hur Google börjat visa produktöversikter för e-butiker direkt I sökresultaten och vad detta kan ha för implikationer.

Off-page konverteringsfaktorer och On-page konverteringsfaktorer

Dessa produktbeskrivningar är ett exempel på “off-page” element som I slutändan påverkar en webbplats konverteringsgrad. En besökare som söker efter en produkt får redan I sökresultatet en klarare bild om de kommer hitta produkten på webbplatsen. Om beskrivningen I sökresultatet är relevant för besökaren, kommer besökaren ha en högre motivation när hon/han landar I e-butiken. Om beskrivningen ej är relevant kommer besökaren som annars kanske hade “chansat” och klickat sig in på e-butiken istället leta vidare bland mer relevanta webbplatser I sökresultatet.


Underlättad användarupplevelse gynnar de relevanta

Eftersom användarupplevelsen enligt förmodan blir bättre, kommer de besökare som kommer in till webbplatsen också vara mer köpbenägna och motiverade att hitta det de söker efter. Om besökarantalet är lika stort beror på webbplatsens relevans på marknaden och hur väl relevansen förmedlas I sökresultatet. Men eftersom mindre relevanta besökare sållas bort tidigare och de som kommer in på webbplatsen har ett starkare ingångsvärde kommer de flesta webbplatsers konnverteringsgrad snarare öka än försämras.

Hur stora ökningar som kommer återstår givetvis att se. En mätpunkt som kan komma att minska är genomsnittlig tid på sidan, eftersom kunder väl på sidan snabbare hittar till de produkter de letar efter .

Denna “off-page” faktor på konvertering gäller inte bara de organiska sökresultaten. Aimee Roberts på webbanalys-företaget Epiphany Solutions skrev för några dagar sedan om hur Google sedan juni tillåter PPC-annonsörer sex stycken extra sitelinks på ord med hög CTR. Detta skriver hon förväntas höja konverteringsgraden samt avkorta genomsnittlig tid spenderad på webbplatsen.

 

Extra sitelinks i PPC annonser på ord med hög CTR.

Vare sig dessa förändringar I sökresultaten från Google’s sida blir långvariga eller inte är läxan till alla som vill jobba med konverteringsgraden på sin webbplats densamma. Om du vill förstå – samt öka – konverteringsgraden på din webbplats måste du tänka både “on-page” och “off-page”. Vad besökaren gjorde och upplevde innan han/hon kom till din webbplats är ofta minst lika viktigt som vad han/hon gör när de väl är på din webbplats.

I dessa exempel ovan är förändringarna dessutom gjorda av en utomstående part – Google. Om du ej hade lagt märke till dem hade de med andra ord påverkat din statistik utan att du vetat det, såväl uppgångar som nedgångar. Ju fler reella faktorer du får med I din analys, desto klarare bild har du av vilka konstruktiva åtgärder du kan ta.