Sverige - Viva Media

Google och artificiell intelligens (AI)

E-handel Google
Publicerad , senaste uppdatering

Google och artificiell intelligens (AI)

Att Google och deras sökrobotar blir mer och mer intelligenta är ingen nyhet, de satsar stora pengar på forskning för framtiden.
Nu i dagarna pratades det en hel del om att Google köpt företaget DeepMind som arbetar med artificiell intelligens. Detta kort efter att de tidigare köpt Boston Dynamics (ledande robotutvecklare) samt Nest (smarta lösningar för hemmet).

Vill Google använda avancerad AI i sina produkter?

Jag skriver ’avancerad AI’ pga att Google med största sannolikhet redan idag använder sig av enklare AI i flera av sina produkter.

E-handel + AI

DeepMinds hemsida skriver de kort om vilka områden vi kan förvänta oss att se deras kommersiella produkter i framtiden, ett av dem är just e-handel. Detta väcker genast spekulationer för hur marknadsförare och konsumenter kommer påverkas.

Tänk er att framtidens sidor för e-handel ’kanske’ kan se mönster i användarens beteende samt automatiskt justera layout, färg, text, pris mm för att maximera webbutikens försäljning.

Kommer vi att få se datorprogram som övertalar oss till att genomföra ett köp?
En webbutik som optimerar och anpassar sig själv efter sina besökare?

Frågorna är många och än så länge kan vi bara spekulera, även om detta börjar kännas fullt möjligt redan idag.

 

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens (AI) definieras olika beroende på vem man frågar. En del forskare definierar det som ett datorprogram baserat på algoritmer som uppvisar intelligent beteende. Syftet är att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, förstå naturligt språk, lära etc – precis som Google vill att deras sökrobotar skall göra.

Forskare brukar räkna upp förmågor som att känna igen mönster, hantera information samt planera och sätta upp mål som centrala delar inom AI.

Maskininlärning mot spam

Maskininlärning är vad man inom artificiell intelligens kallar statistiska metoder, regression eller klassificering. Regressionsanalys (regression) är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerade data.

En klassificerare är en algoritm som delar in observationer i olika klasser. I praktiken brukar klassificerare implementeras med hjälp av olika regler (manuellt utvalda eller tränade statistiska metoder).

Ett exempel på klassificering är spamfilter som avgör om något är spam eller inte, något som Google hela tiden blir allt bättre på.

 

Mina tankar

Jag följer dagligen Googles utveckling och deras kamp mot att skapa en bättre upplevelse för användare på webben och jag tror att de med ökad kunskap och nya tekniker inom AI kommer kunna ta sina produkter till en helt ny nivå.

Ett stort problem som Google brottas med varje dag är att avgöra vad som är bra och inte, något som är väldigt komplext att avgöra enbart med hjälp av olika algoritmer. Jag är övertygad om att vi kommer få se en betydligt bättre hantering av vad som är spam och kvalité redan under 2014.

Intelligenta robotar som efterliknar mänskligt beteende är inte längre science fiction.

För att lyckas med er marknadsföring på Internet är det nu viktigare än någonsin att satsa på kvalité och tydlighet i det ni gör. Er webbplats utvärderas hela tiden av mänskliga användare samt sökrobotar som försöker efterlikna dessa.

 

Vad tror du om Google och deras satsning på AI?