Viva

Google Engage – Googles nya partnerprogram i Sverige

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Googles nya partnerprogram, Google Engage, riktar sig mot mindre men även medelstora företag inom SEO/SEM branschen i Sverige. Programmet riktar sig även mot företag inom webb och reklam samt konsultföretag som vill utvecklas inom AdWords och andra tjänster från Google. Målet är att byråerna kan arbeta tätare med Google och växa och dra nytta av den potential som finns med sponsrade länkar och internetmarknadsföring.

Den svenska internetekonomin

Boston Consulting Group (BCG) presenterade en rapport på uppdrag av Google i Mars som visar att Internet under 2009 bidrog med ca 205 miljarder SEK till den svenska ekonomin. Detta motsvarar 6,6% av totala BNP. Rapporten bidrar till en ökad förståelse kring den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns online. Men utöver det mätbara värdet visar rapporten även hur Internet bidrar till affärsmöjligheter och hur nya sökbeteenden bland konsumenter utvecklas. Det finns stor utvecklingspotential för svenska företag när de använder Internet som marknadsföringskanal. I dagsläget finns det hundratals företag i Sverige som inte utnyttjar sin potential via Internet och Google har nu som mål att nå ut till dessa genom Engage-programmet. För att hämta och läsa den fullständiga rapporten klicka här.

Google Engage medlemmar

Google Engage medlemmar erbjuds marknadsföringsmaterial och utbildning inom Google AdWords tillsammans med andra företagslösningar så att du kan utveckla dina digitala marknadsföringstjänster. Vidare erbjuds även fri support och säljstöd. Google har tidigare satsat på större företag inom branschen men vill nu genom detta partnerprogram stärka Sveriges internetekonomi ytterligare genom att hjälpa och stödja fler mindre företag som vill erbjuda Adwords-tjänster och få nya affärsmöjligeter.

Lanseringsevent Google Engage

Den 24 mars hölls ett seminarium på Münchenbryggeriet i Stockholm för att lansera Google Engage i Sverige. Över 500 personer anmälde sig vilket gjorde detta till det största evenemang Google Sverige någonsin haft.