Viva Media

Google gör sökresultatet mer personligt

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Google har nyligen gått ut med en förändring i sökmotorn, något som kallas för personliga sökresultat. Nyheten finns att läsa på Official Google Blog – Personalized Search for everyone och på Google Support.

Vad innebär personliga sökresultat?

Med personliga sökresultat innebär att de webbsidor du tidigare besökt sparas. Dessa  används sedan för att avgöra vilka sidor som är mest relevanta för dig.  Ditt beteendemönster används för att sedan kunna presentera så relevant resultat som möjligt.

Tidigare sparades informationen enbart om man var inloggad, i webbhistoriken. Nu sparas informationen oavsett om man är inloggad eller ej. Är man inte inloggad sparas datan upp till 180 dagar via en cookie i datorn.

Fördelar

Bättre relevans i sökresultatet

Google strävar alltid efter att kunna leverera ett så relevant och bra sökresultat som möjligt. Eftersom sökningen är skräddarsydd till varje användare blir sökresultatet personligt och chansen är större att det resultat som presenterades är gynnsamt för användaren.

Lättare att hitta tillbaka till en gammal sida

Ibland kan man hitta sidor som man inte bokmärker. I ett senare skede kan man upptäcka att man behöver hitta tillbaka till den sida man tidigare hittat. Här kan personliga sökresultat vara till hjälp. Eftersom Google ’minns’ vilka sidor vi varit på tidigare kan sidan vi letar efter hamna högre upp i sökresultatet. Därmed blir det lättare att hitta tillbaka till den.

Bra webbplatser lyckas bättre

En bra webbplats som användaren ofta återkommer till hamnar högre i det personliga sökresultatet. Det kan ses både som en för- och nackdel, men jag har valt att se det som en fördel. En användaren som hittat en bra webbplats, hittar sedan lättare tillbaka till webbplatsen eftersom Google vet att den är relevant för användaren.

Nackdelar

Personlig integritet

Google har fått kritik för att den nya funktionen kränker integriteten eftersom det inte längre krävs att man loggat in på Google innan information om de besökta sidorna sparas.

Svårare att hitta nya sidor

Även om det oftast är en fördel att direkt hitta det man söker så innebär det samtidigt att det blir svårare att hitta nya sidor som man inte varit inne på tidigare. Detta eftersom de redan besökta sidorna räknas som mer relevanta och kan då trycka ner nya obesökta sidor.

Svårare att vägleda andra

Det blir svårare att leda in någon till rätt sida genom en sökning på Google eftersom våra sökresultat ser olika ut. Första träffen hos den ena parten är kanske inte samma som hos den andre.

Att stänga av personliga sökresultat

Om du är inloggad

  1. Klicka på ’Inställningar’.
  2. Klicka på ’Inställningar för Google-konto’.
  3. Klicka på ’Webbhistorik’.
  4. Under ’All webbhistorik’ välj ’Ta bort objekt’.
  5. Klicka på ’Rensa all webbhistorik’.
  6. Bekräfta genom att klicka på ’Rensa historik’.
  7. Om det hela fungerar står det ’Din webbhistorik är pausad’.

För att inte låta Google samla dina spår är det viktigt att du loggat in.

Om du inte är inloggad

  1. Klicka på ’Webbhistorik’ efter att en sökning har gjorts på Google.
  2. Klicka på ’Inaktivera anpassade resultat baserade på sökaktivitet’.

Om du inte är inloggad behöver du göra det här om och om igen då det lagras som en cookie på datorn endast under en begränsad tid.

Sammanfattning

Det finns både för- och nackdelar med personliga sökresultat. Det är viktigt att komma högt upp på sökmotorerna, men nu är det viktigare än någonsin att få användarna att besöka och återkomma till webbplatsen.

Vad tycker du om personliga sökresultat?