Viva

Google PageRank

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Tiden innan PageRank

Innan Google utvecklade den banbrytande PageRank-tekniken så filtrerades Google SERP (Search Engine Result Pages) på ett annorlunda sätt. Den grundläggande idén för hur resultatlistorna skulle utformas byggde på formeln TF/IDF (Term Frequency delat med Inverse Document Frequency).

TF = Antalet gånger som ett ord förekommer på varje sida. Ju fler gånger ett ord förekom, desto högre rankade sidan.
IDF = Ett mått på hur unikt nyckelordet är. Ovanliga ord fick större betydelse än vanliga ord.

Denna metod blev snabbt ett problem eftersom man enkelt kunde lura sökmotorerna. Man kunde skriva viktiga ord många gånger samt lägga till populära och unika ord på sidan och på så sätt få hög ranking.

Google utvecklade därför en algoritm för att beräkna sidors värde, PageRank algoritmen.

Hur fungerar Google PageRank?

Traditionella sökmotorer förlitar sig på hur ofta ett ord visas på en webbsida.

Google använder PageRank algoritmen för att undersöka hela webblänkstrukturen och bestämma vilka sidor som är viktigast.

Därefter utförs en länkmatchningsanalys för att fastställa vilka sidor som är relevanta för en specifik sökning. Genom att kombinera övergripande vikt och frågespecifik relevans kan Google visa de mest relevanta och pålitliga resultaten först.

Google PageRank utför en objektiv mätning av hur viktiga de olika webbsidorna är med hjälp av en mycket avancerad ekvation. PageRank-ekvationen består av mer än 500 miljoner variabler och 2 miljarder termer.

Algoritmen för Google PageRank

Algoritmen tolkar en länk från Sida A till Sida B, som en röst på Sida B, från Sida A.

PageRank beräknar sedan hur viktig en sida är baserat på hur många röster den har fått.

Google PageRank utvärderar även hur viktig den sida som röstar är, röster från viktiga sidor anses vara mer värda vilket ger den länkade sidan ett högre värde.

Resultatlistorna påverkas inte av någon mänsklig faktor vilket gör att användare kan lita på att Google är en objektiv informationskälla, som inte påverkas av köpta rankningar.

Google analyserar även en webbsidas innehåll, vilka ord återfinns på webbsidan och inom vilka taggar står de. De analyserar även närliggande sidor för att kontrollera att resultatet är det bästa för en användares sökning.

’Fokusera på användaren, så ordnar sig allt annat’