Viva

Google Tag Manager – Förenklad skripthantering

Google Analytics Google Tag Manager
Publicerad , senaste uppdatering

Google Tag Manager Logo

1:a oktober lanserade Google sin nya produkt Tag Manager på eMetrics i Boston. Men vad är egentligen Google Tag Manager, vilket syfte är produkten tänkt att fylla och hur kan din webbplats dra nytta av dess funktionalitet? Jag har haft tid att bekanta mig med verktyget och kommer att försöka skina lite ljus på dessa frågor. Men först behöver jag svara på följande fråga.

Vad är Google Tag Manager?

Har du varit osäker på optimal placering av skript och hur du lägger in dem på korrekt sida?

Har du tvingats vänta på IT-avdelningen i dagar eller veckor för att få ett litet spårningsskript implementerat?

Eller har dina webbsidor tagit längre tid att ladda på grund av ett långsamt skript?

Dessa är några av problemen som Google adresserar med Tag Manager.
Istället för att lägga in separata skripttaggar för varje analys- och marknadsföringsverktyg på olika platser i källkoden på en mängd specifika sidor så förenklas detta genom att du i Tag Manager lägger ett enda skript på alla dina sidor. Detta Tag Manager-skript laddas asynkront och påverkar således inte inladdningen av ditt sidinnehåll. I ett webbgränssnitt kan du sedan ställa in vilka skript du vill använda och vilka sidor de ska köras på.

För att komma igång med Google Tag Manager behöver du känna till verktygets beståndsdelar.

Tags

Add new tag - Google Tag Manager

En ’Tag’ är ett kodavsnitt på din webbplats som exempelvis kan samla in data (Google Analytics, AdWords Omvandlingsspårning), rikta annonskampanjer (AdWords Remarketing) ,spåra annonser (DoubleClick Floodlight) eller utföra någon annan funktion.

Google Tag Manager har fördefinierade Tags för:

  • Google Analytics
  • AdWords Omvandlingsspårning
  • AdWords Remarketing
  • DoubleClick Floodlight Counter
  • DoubleClick Floodlight Sales

För att lägga till en Tag för Google Analytics standardspårning så behöver du endast fylla i  webbplatsens Web Property ID som du hittar i ditt Google Analytics-konto. Övriga fördefinierade Tags är lika enkla att skapa och kräver endast att du fyller i några få fält. Utöver dessa Tags finns även möjlighet att lägga till valfri skriptkod i en Custom HTML Tag.

Rules

Edit rule - Google Tag Manager

När du har skapat en Tag behöver du berätta för Tag Manager när denna ska avfyras, det gör du med ’Rules’. En Rule är en samling villkor som måste uppfyllas för att Tag Manager ska avfyra Tagen. I den Rule som visas på bilden ovan kommer alla webbplatsens sidor att inkluderas. En sådan Rule passar utmärkt att använda till din Google Analytics-Tag som bör avfyras på alla sidor. Med enkla medel kan man på detta vis skapa Rules som avfyrar Tags på alla produktsidor eller en kvittosida på din webbshop.

Macros

Edit Macro - Google Tag Manager

När du definierar dina Rules är du inte låst till de 3 Macro-typer som finns i Tag Manager som standard (URL, event och referrer). Du har även möjlighet att lägga till egna Macro och i dessa hämta in dynamiska värden på din sida. Ett sådant värde kan vara priset på en produkt eller hur många varor som ligger i varukorgen.
Med ovan nämnda funktioner kan du skapa en Tag som avfyras på alla produktsidor där produktens pris överstiger 500kr.

Google Tag Manager är ett kraftfullt verktyg som ger dig stor frihet att utforma och implementera spårning enligt dina villkor utan att behöva röra källkoden (när väl Tag Manager-skriptet är inlagt). Har du endast Google Analytics standardspårning på din webbplats i nuläget så tillför Tag Manager bara en enklare administration via webbgränssnittet som ej stjäl tid från din IT-avdelning. Men vid mer avancerade spårningar underlättar det och ger dig en tydligare, samlad bild av webbplatsens skript. Det finns även ett inbyggt diagnosverktyg där du kan säkerställa att alla Tags avfyras korrekt på dina sidor, och därmed få säkerhet i din data.

Behöver ni hjälp med Google Tag Manager?

Som Google Analytics Certified Partner fick vi möjligheten att beta-testa verktyget och har med de kunskaper vi anskaffat oss erhållit specialisering i Google Tag Manager. Vi kan därför hjälpa dig förstå verktyget samt erbjuda lösningar med Tag Manager.