Sverige - Viva Media

Google Tar Bort Positionsinställningar

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Sedan början av april har det inte längre varit möjligt att aktivera AdWords funktionen positionsinställning och från och med början av maj avvecklas funktionen helt. Använder du positionsinställningar i ditt AdWords- konto idag rekommenderar Google att du inaktiverar det så snart som möjligt för att få en smidigare övergång för dina bud. Positionsinställnings-funktionen har tidigare automatiskt justerat dina CPC-bud för att du ska få den placering du angett, men när funktionen nu inaktiveras gäller de CPC-bud som du senast använde. Viktigt är därför att du justerar CPC-buden manuellt på sökordsnivå så snart du inaktiverar positionsinställningen för att inte riskera att du tappar placeringar eller betalar för mycket per klick.

Vad har funktionen positionsinställning inneburit för dina sponsrade länkar?

Positionsinställningar i innehållsnätverket har varit ett alternativ till sökordsinställningen i söknätverket och har kunnat användas som ett komplement därtill. Genom positionsinställning har du kunnat välja individuella webbsidor i Googles innehållsnätverk som du velat synas på eller specifika delar av dessa sidor där du velat att din annons ska synas. Med andra ord, har du kunnat bestämma vilken annonsposition du önskar att dina annonser ska ha på en viss sida. Du har även kunnat ange individuella positionsinställningar för individuella sökord i en kampanj.

Alternativ till positionsinställning

Nu när funktionen ska avvecklas finns det ett alternativet till positionsinställning för dem som vill fortsätta se till att de behåller en viss position på en viss utvald sida. Alternativet är att sätta upp en ’regel ’ som automatiskt höjer CPC- buden en viss procentsats om positionen är sämre än exempelvis fyra. Regeln appliceras utifrån historiken i AdWords-kontot. För att regeln ska fungera anger du ett tidsintervall på en månad, vecka eller dag. För att läsa mer om hur du applicerar automatisk regel klicka här.

Varför funktionen positionsinställning tas bort

Hal Varian, Googles chefsekonom, menar att även om funktionen positionsinställning har vissa fördelar så är det lätt att statistiken misstolkas. Vidare skriver han att även om genomsnittlig position är en populär siffra för att mäta AdWords-utfallet, så är det statistiken av antalet klick, kostnader och omvandlingar som är det mest väsentligt. Varian skriver att omvandlingsfrekvensen inte nödvändigtvis påverkas av annonsens position. En annons med en högre placering tenderar att få fler klick och konverteringar jämfört med en annons som har en lägre placering. Men omvandlingsfrekvensen (omvandlingar / klick) förblir den samma för både den högre och den lägre placeringen. För att läsa hela blogginlägget klicka här.