Viva

Googles stora nyhet för marknadsförare

Google Google Analytics Statistik
Publicerad , senaste uppdatering

Efter flera års arbete lanserade Google nyligen ett helt nytt verktyg, Google Analytics 360 Suite. Verktyget ska förenkla hanteringen av data för marknadsförare, på samma sätt som Google revolutionerat hur vi söker på nätet. Google berättar att verktyget ska vara en komplett mätplattfom där datan samlas, analyseras och ges mening för att sedan omsättas – i syfte att effektivisera marknadsföringen. I det här inlägget tittar vi närmare på Google Analytics 360 Suite.

Termen ”big data” och vikten av att man som marknadsförare gör sin data tillämpbar är ett högaktuellt ämne. Vår vice vd, Arash Gilan, har tidigare skrivit om att utgå från datadrivna beslut som en av riktlinjerna för en modern digital marknadsförare. Att förståelsen av data ska slå igenom brett är också en utav de trender som vi såg framför oss inför ingången i år 2016. Då omtalade Arash data som vår tids olja och precis som oljan så måste datan raffineras för att ge ett värde. Det är bakgrunden till att vi utvecklat och lanserat analysverktyget Viva Report.

 

Integrera med data från Googles annonsplattformar

Behovet av att förädla datan, och problemet med stora mängder data som gör hanteringen tungrodd för marknadsförare, är också vad som drivit Google att utveckla sitt nya verktyg. En datahanteringsplattform är i sig ingen nyhet, det finns redan genom bland annat Oracle och Adobe. Det som däremot gör Googles plattform unik är möjligheten att integrera datan med Googles annonsplattformar Google AdWords och DoubleClick, något som särskilt underlättar för sökmarknadsförare.

 

Marknadsföring med högre relevans

Med det nya verktyget vill Google ge marknadsförare förutsättningar för att effektivisera marknadsföringen och optimera resultatet. Målet är att nå rätt person med rätt budskap i rätt tid. För att uppnå detta låter man marknadsförare importera egen data, från exempelvis sitt CRM-system, och data från externa källor in i Googles datahanteringsplattform. Den informationsbasen blir tillsammans med Googles insikter vad gäller beteende för sök och mail eller andra delar av deras produkter, grunden för att effektivt kunna hitta den målgrupp man vill nå.

Genom att få ett helhetsgrepp över datan och kampanjer undviker man att överannonsera mot samma personer. Det gör det också möjligt att vara mer träffsäker i sitt erbjudande så att annonsen blir mer relevant, personligare och förhoppningsvis också kan ge ett större värde för de personer man riktar sig mot. Verktyget inkluderar funktioner för att testa olika varianter av landningssidor, annonser eller erbjudanden för att se vad som ger starkast gensvar hos målgruppen.

 

Förenklad rapportering

Att förstå och känna sin målgrupp är grunden för att lyckas med sin marknadsföring. Googles verktyg ska göra den processen lättare genom att presentera datan samlat och göra det enklare för hela organisationen att ta del av den uppdaterade statiken.

 

Produkterna

Google Analytics 360 Suite består av totalt sex produkter som kan användas tillsammans eller separat. Produkterna har testats av utvalda företag men lanseringsdatumet för den breda marknaden är ännu inte officiellt.

  • Google Audience Center 360 (än så länge i beta) är en datahanteringsplattform som ska hjälpa marknadsföraren att förstå kunderna och deras beteende för att därigenom kunna hitta fler potentiella kunder via olika kanaler, enheter och kampanjer. Produkten kan integreras med DoubleClick och externa plattformar.
  • Google Optimize 360 (än så länge i beta) är ett verktyg för testning och personifiering av webbplatser, layout eller kampanjer för att ge dem en bättre användarupplevelse. Det sker genom A/B-testing där olika varianter av sidan visas för att se vilken som är bäst ägnad för de olika målgrupperna.
  • Google Data Studio 360 (än så länge i beta) analyserar data från de olika suite-produkterna samt från externa källor. Analysen görs meningsfull och användbar genom att den presenteras visuellt i rapporter i realtid. Eftersom verktyget är baserat på Google docs-teknologin kan rapporterna delas och göras tillgänglig för en större del eller för alla i organisationen.
  • Google Tag Manager 360 baseras på Googles nuvarande Tag Manager-verktyg och gör det enklare att samla sajtinformation och API:er för att öka datans omfattning och precision.
  • Google Analytics 360, tidigare kallat Google Analytics Premium – Googles betalversion av Google Analytics. Den kommer att uppdateras med nya tillägg de närmsta veckorna.
  • Google Attribution 360, som hittills kallats Adometry, har uppdaterats och byggts om. Verktyget analyserar och värderar resultat av satsningar inom olika kanaler, även offline såsom TV-reklam, och enheter för att identifiera den mest effektiva marknadsföringslösningen.

Källor: Search Engine Land och Google Analytics Solutions blogg