Viva

h1 – Mer än bara en huvudrubrik?

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Vad är rubriks-taggar och hur används dem?

Man kan likna det vid ett Word-dokument där h1 är huvudrubriken. De rubrikstaggar som finns är h1-h6 där h6 är längst ner i hierarkin.

Spelar rubriks-taggarna någon roll för sökresultatet?

I Google Starter Guide står att rubrikstaggen h1 är ’most important’ (viktigast). Det framgår inte om de menar ur användarsynpunkt eller sökmotorsynpunkt. Jag har inte hittat några fler pålitliga källor vad det gäller detta.

Oavsett hur mycket sökmotorerna värderar huvudrubriken (h1-taggen), så bör den finnas med på varje sida. Jag har sett många använda taggar som h2, b eller strong istället för h1, men det är inte att rekommendera. h1 är det enda som betyder huvudrubrik.

Exempel

<h1>Min huvudrubrik</h1>

Slutord

Oavsett hur högt sökmotorerna värderar rubrikstaggarna bör de finnas för användarens skull. Huvudrubriken bör skrivas inom h1. Finns fler pålitliga källor kring hur h1-taggarna påverkar sökmotorerna, lämna gärna en kommentar.