Sverige - Viva Media

Hantera dina negativa sökord mer effektivt

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Kontroll över trafiken

Det är ’back-to-basics’ att skriva om hur du för mer effektiv AdWords-annonsering bör applicera de olika sökordsinställningar eller s.k. matchningsalternativ som finns i ditt AdWords-konto. Med hjälp av dessa alternativ kan du kontrollera vem som ser dina sponsrade länkar och i vilket sammanhang. Vissa alternativ leder till fler visningar och därav eventuellt fler klick, medan vissa inställningar leder till färre visningar och klick men med en mer specificerad inriktning.

Den som väljer bred matchning väljer att synas ofta. Risken med denna inställning är att du syns i sammanhang som egentligen kanske inte är förknippade med det som du annonserar. Fördelen med bred matchning är dock att du lockar och driver in mer trafik till din hemsida. Men hur gör du då om du vill använda bred matchning då dess fördela stämmer överens med dina marknadsföringsmål, men du vill slippa betala för en mängd ’irrelevanta klick’? Hur gör du i detta läge för att ha kontroll över vem som klickar? En lösning ligger i att använda sig av negativa sökord och denna inställning i kombination med bred matchning är en del för en bra sökordslista som generar mycket och mer relevant trafik.

Applicera Negativa sökord

När du lägger till ett negativt sökord i en annonsgrupp eller i en kampanj filtrerar du bort de sökfrågor som innehåller den negativa termen. Desto fler negativa sökord du använder desto mer begränsas din målgrupp. Är målet med dina sponsrade länkar att generera intresseanmälningar kan det exempelvis vara ett förslag att använda ’-köpa’ som ett negativt sökord. Detta för att undvika en visning i det fall någon skriver ’köpa’ i sammanband med ett sökord kring din tjänst eller produkt.

Listor över negativa sökord – ny funktion

För att få inblick i hur söktrenderna ser ut kan du ta fram en rapport på söktermer och du kan på så vis se alla sökfrågor som triggar dina annonser att visas. Sen kan du manuellt skriva in de sökord som du inte tycker ska trigga dina annonser. Skriv då ett (-) minustecken före sökordet. Detta tillvägagångssätt är kanske lättare om man har ett mindre AdWords-konto med ett färre antal annonsgrupper och kampanjer. Men hur gör man för att sköta detta på ett smidigt sätt om man hanterar ett mer omfattande konto? Det finns nu ett ganska så nytt sätt att hantera negativa sökord för flera kampanjer: listor över negativa sökord. Med dessa listor kan du applicera en grupp med negativa sökord i kontots ’Kontrollpanel och bibliotek’ och sedan koppla dem till flera olika kampanjer. Så istället för att skriva in dessa negativa sökord manuellt i varje kampanj kan du istället med delade listor skapa en enda lista och koppla den till varje kampanj. Vill du lägga till ett nytt negativt sökord lägger du bara till det i listan så uppdateras det sen automatiskt.