Viva

Hinder för sökmotorerna

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Det spelar ingen roll hur snygg eller innehållsrik din webbplats är om ingen kan hitta till den. Den här artikeln kommer ge en överblick över det som kan hindra webbplatsen från att hittas av sökmotorerna.

Hur många av dina sidor är indexerade?

I exempelvis Google kan man enkelt se hur många av sidorna för en viss domän som är indexerade. Här är ett exempel på hur man kan skriva i Googles sökfält:

site:mediaanalys.se

Om sidorna inte har indexeras som de ska kan det vara bra att se över de hinder jag beskriver nedan.

Hinder för sökmotorerna

Javascript

Sökmotorerna har svårt att läsa text som skrivits ut med Javascript. Det gör att sökmotorerna inte får någon information om vad sidan handlar om, vilket i sin tur kan påverka placeringen i sökresultatet.

Om länkar skrivs ut med Javascript får sökmotorerna svårt att följa dessa och därmed ökar risken att de inte hittar undersidorna. Att skriva länkar i Javascript är vanligt förekommande i menyer. För att förhindra detta kan man skriva ett alternativt innehåll i HTML om Javascript inte körs.

Flash

Flash är ett språk som bäddar in kod på sidan genom ett Flash-objekt. Det finns sökmotorer som idag kan läsa Flash men eftersom exempelvis en Flash-meny oftast länkar till det egna objektet blir inte resultatet optimalt. Det går att komma runt problemet med alternativt HTML-innehåll då Flash anropas med hjälp av Javascript.

Frames

En webbplats med frames består av ramar. Nackdelen är att varje ram fungerar som en egen sida. Användare ser sidan med ramarna som en helhet, men sökmotorerna ser varje ram var för sig. Skapa därför webbplatsen helt utan frames. Det förbättrar den interna länkstrukturen.

Robots

Robots finns både som fil och som metatagg. För att sökmotorerna ska indexera sidorna är det viktigt att robots tillåter sidorna att indexeras.

Straff

Sökmotorerna kan straffa sidor som inte följer deras riktlinjer genom att placera dem längre bak, eller i vissa fall helt utesluta dem från sökresultatet. Straff är ett hinder som sökmotorerna själv satt upp då sidan bryter mot uppsatta riktlinjer.

Sammanfattning

Det här var en överblick som visar de hinder som man bör undvika. I senare artiklar kommer jag att gå djupare in på varje del, för att på så sätt ge en djupare förståelse för hur man konkret kan lösa problemen som kan uppstå.