Viva

Historiken i AdWords-kontot

Google Ads
Publicerad , senaste uppdatering

Gammal är äldst brukar man ju säga och detta gäller även väldigt ofta i Google AdWords. Ett helt nystartat konto har nästan alltid det svårare att ta bra placeringar jämfört med äldre etablerade konton.
Anledningarna är egentligen ganska enkla. Ett äldre konto är, förmodligen, mer genomarbetat än ett helt nytt konto. Även om du förbereder ditt nya konto efter konstens alla regler så finns det fortfarande en del negativa sökord som du aldrig kommer att kunna förutse. Vilken annonstext är det som verkligen funkar bäst, vilka sökordsmatchningar är bäst för mig? Listan kan göras lång med frågor som man inte har svar på från början.

Klicken avgör

En annan stor bidragade faktor som påverkar din resultat är klicken. Men det är egentligen inte bara klicken utan rättare sagt din CTR (förhållande mellan klick och visningar) som påverkar. Google ger dina sökord ett kvalitetsresultat när du skapar kontot men låter sedan de som söker ha ett finger med i spelet. Enkelt kan man säga att Google gör en bedömning men väger sedan in om personer som ser din annons tycker den är relevant.

Nu har Google även börjat väga in dina sitelinks i kvalitetsresultatet som i slutändan påverkar dina placeringar och kostnader. Men alla regler och kvalitetsreslutat åt sidan, gör det verkligen någon skillnad?

Jämförelse

Här nedan ser ni skillnaden i genomsnittlig CPC i ett AdWords-konto som har varit igång i några år. Bakgrunden är att upplägget med sökord har varit i stort sett detsamma men kontot har underhållits och annonstexter osv. har justerats/förnyats och negativa sökord har lagts till i konton löpande.
Vi ser en minskning i genomsnittlig CPC för kampanjen på över 4kr och noterbart är att våra positioner för kontot är i stort sett oförändrade för perioderna vi jämför.

Jämförelseperiod i AdWords
Jämförelseperiod i AdWords

Det finns en rad olika faktorer som påverkar såklart. Några av dem har jag nämnt tidigare men något som är svårare att avgöra är hur konkurrensen såg ut 2011 jämfört med 2013.
Det kan vara så att när ni börjar tittat i ert egna konto att ni ser ökade CPC-kostnader. Men detta kan bero på att konkurrensen har ökat på AdWords och att ni har fått höja era bud, det kanske finns flera sökord nu i kontot eller att det helt enkelt finns utrymme för förbättringar i kontot.
Hur ser det ut i era AdWords-konton? Har kostnaden ökat eller har den sjunkit och vad kan det vara som påverkat resultatet för ert konto?