Hjälp Google Analytics bli bättre!

Google Analytics bedriver ständigt ett förbättringsarbete och nu vill de ta del av era tankar och idéer kring användandet av statistiken. Hur använder ni Google Analytics? Låter ni Google Analytics ligga till grund för er framtida planering? Hur ofta loggar ni in? Fattar ni beslut utifrån statistiken i Google Analytics? Google Analytics vill helt enkelt […]

Publicerat
Inlägg Google
Instrumentpanelen
Instrumentpanelen

Google Analytics bedriver ständigt ett förbättringsarbete och nu vill de ta del av era tankar och idéer kring användandet av statistiken.

  • Hur använder ni Google Analytics?
  • Låter ni Google Analytics ligga till grund för er framtida planering?
  • Hur ofta loggar ni in?
  • Fattar ni beslut utifrån statistiken i Google Analytics?

Google Analytics vill helt enkelt veta hur ni använder Google Analytics och vilka beslut ni fattar utifrån den statistik ni får fram, detta för att de ska kunna vidareutveckla programmet och göra det mer effektivt och relevant för er användare. Skicka in er story, era tankar och förslag till gacasestudies@google.com, de bästa berättelserna kommer att publiceras i deras blogg!