Sverige - Viva Media

Hur får man relevanta besökare till sin hemsida?

Content
Publicerad , senaste uppdatering

Vi får många frågor om hur man som hemsideägare  når exakt den målgrupp man önskar ha som besökare.

Givetvis börjar det med att ni definierar er affärsidé. För frågan är, varför ska den tilltänkta målgruppen besöka din hemsida? Fyller din hemsida ett behov som efterfrågas?

När detta steg är definierat, då bör du kartlägga vilket marknadssegment du bör befinna dig inom. När kartläggningen av din marknadssegment är klart och du vet inom vilket område din konkurrens finns då bör du se till att få hemsidan sökbar. Med sökbar, menar jag att din hemsida exponeras på sökmotorer vid sökningar av de sökord ni kan konkurrera på. Ifall ni har en väldigt nischad tjänst/produkt med väldigt liten konkurrens, då blir det heller inte svårt att få bra synbarhet, om ni gör allt korrekt enligt de riktlinjer som finns. Men är denna tjänst/produkt eftersökt? För att verkligen ta reda på detta, då behövs det en bra sökordsanalys, så ni är säkra på att ni syns på sökord som verkligen eftersöks. För att kartlägga korrekta sökord och relevant konkurrens på sökmotorerna, så går det att få väldigt detaljerade analys om var en konkret marknadsyta finns för er verksamhet.

När ert utbud och tilltänkta marknadsyta är definierad, då är nästa steg att erhålla samt uppnå positionering av er hemsida på sökmotorer. Syns man så finns man, är ett uttryck som är absolut avgörande i internetmarknadsföring. Syftet med en relevant och tydlig synbarhet är att få en önskad kategori av besökare till sin hemsida. Det är dessa besökare som sen i sin tur ska attraheras att konvertera till att ta del av ert utbud, alternativt att genomföra ett köp eller den handling ni önskar.

När ni vet var ni ska konkurrera, och har uppnått positionering som driver trafik, då är det viktigt att ni har preciserat er affärsidé, så era besökare blir relevanta besökare. Relevanta besökare betyder att er hemsida besöks av just den önskvärda målgrupp ni definierat. Er intention ska tydligt framgå så besökarna enkelt kan tyda ert budskap, och sedan i sin tur konverterar till att bli era kunder/prospect eller dyligt.

Att driva besökare till en hemsida är bara grunden. Att sedan förtydliga sitt innehåll så besökarna blir relevanta och ge dem det de önskar så de genomför det ni önskar, är en lyckad strategi.