Viva

Hur mycket betalar du för ett klick på din annons?

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Du betalar aldrig mer för ett klick på dina sponsrade länkar än sökordets högsta CPC-bud. AdWords rabattfunktion ser även till att minska dina faktiska CPC-kostnader så att du alltid betalar det lägsta möjliga belopp för den högsta möjliga positionen. Den som ligger topp tre med sponsrade länkar är inte nödvändigtvis den som betalar mest, utan den som har ett Adwordskonto med högst statistik.

CPC-bud

Varje gång någon gör en sökning på Google sker en auktion. Adwords ser över dina sökord vid varje auktionstillfälle och räknar ut kvalitetsresultatet. Ju högre kvalitetsresultat du har desto lägre blir ditt budkrav för en viss position. I det fall då CPC-budet inte uppfyller kravet för att ta del av auktionen kommer din annons inte att ha synlighet vid det sökningstillfället.

Faktisk CPC

Faktisk CPC är så mycket som du faktiskt betalar för ett klick. Adwords räknar ut detta lägsta möjliga belopp genom att dividera annonsrankningen för annonsen som visas under dig (dvs din konkurrents annons) med ditt kvalitetsresultat och rundar upp till närmaste öresbelopp.

Faktisk CPC = (annonsrankning att slå ÷ kvalitetsresultat) + 7 öre

Annonsörerna X och Y tar del av samma auktion för en sökning. Annonsör Y har lagt högsta CPC-budet på 3 kr för sökordet och har kvalitetspoäng 5. Genom att multiplicera dessa två får du fram sökordets annonsrankning vilket är 15. Annonsören X har lagt ett CPC-bud på 2 kr. Detta är ett lägre bud än annonsören Y men annonsören X har högre kvalitetspoäng  på 10 vilket resulterat i annonsrankning 20. Annonsrören X vinner därför auktionen och får position 1. För att räkna ut hur mycket X betalar för sökordet på position 1 delar du Y’s annonsrankig 15 med X’s kvalitetsresultat 10 och rundar upp till närmaste öresbelopp. Resultatet blir ca 1,57 kr i faktisk klickkostnad.