Viva

Hur stor är iOS6-buggen?

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Apples mobila operativsystem iOS6 som är installerat på miljontals iPhones och iPads har en bugg innebär att söktrafik kan dyka upp som direkttrafik i Google Analytics. Nikke Lindqvist skrev om detta härom veckan i sin blogg och jag tänkte jag skulle följa upp med hur pass omfattande detta faktiskt är för tre större webbplatser inom olika branscher.

Ett ökande problem

Det har nog inte undgått någon att mobiltrafik har exploderat och driver en allt större andel av trafiken till våra webbplatser. Hur stor den här andelen är skiljer sig åt inom olika branscher, men för exempelvis ehandeln börjar den för många krypa över 30%.

Jag har tittat på tre olika webbplatser för att se hur pass stort detta problem är. Jag har valt en ehandel, en webbtidning, och en kommunal webbplats. Webbplatserna har mellan 100 000 och 600 000 besök i månaden.

Mobilt vs Desktop

För att få en känsla för hur pass omfattande detta problem är så behöver vi börja med att titta på hur mycket mobiltrafik respektive site driver. Såhär ser statistiken ut för respektive webbplats:

trafik mobil / desktop webbtidning trafik mobil / desktop ehandel trafik mobil / desktop kommun

iOS vs Andra mobila operativsystem

Tittar vi närmare på hur stor del av mobiltrafiken som utgörs av enheter som har iOS som operativsystem (iPhones, iPads, iPod Touch) så ser det ut på följande sätt för respektive site: iOS / Annat ehandel iOS / Annat kommun iOS / Annat webbtidningFör ehanden är andelen iOS-enheter störst. Där utgör den ungefär en tredjedel av all trafik till webbplatsen av iOS-enheter.

Olika versioner av iOS

Hittills har vi alltså konstaterat att mobiltrafik utgör en stor andel trafik för dessa webbplatser och att den i sin tur utgörs av en stor andel besök från iOS-enheter. Det är dock så att det bara är version 6 som har denna bugg. Så hur ser fördelningen av trafik ut från respektive version? Såhär ser den statistiken ut: iOS-versioner ehandel iOS-versioner kommun iOS-versioner webbtidning Här är det webbtidningen som sticker ut lite med att ha störst andel uppdaterade besökare med ca 90% bestående av iOS 6.

Buggen bara i webbläsarens sökfält

Så nu har vi konstaterat att nära 90% av iOS-användarna har version 6 installerat. Är det i och med detta så att alla iOS 6-användare kommer att komma via direkttrafik eller hänvisningstrafik och ingen från google / organic? Svaret är nej. Beroende på om du väljer att googla via webbläsaren eller via googles mobilsida så kommer det att se olika ut i Google Analytics.

iOS-buggen

Väljer man att använda webbläsarens egna sökfält så kommer trafiken att se ut som direkttrafik. Väljer du däremot att besöka google.se och söka den vägen så kommer det att dyka upp som söktrafik i Google Analytics, precis som det ska vara. Detta påverkar alltså inte all organisk trafik från iOS 6 eftersom vissa går in via google.se och googlar. Du kommer alltså fortfarande kunna se trafik som kommer via google / organic från användare med iOS 6, men andelen är mycket mindre.

Hur mycket trafik taggas fel?

Så till den centrala frågan; hur stor del av trafiken attribueras felaktigt som direkttrafik när det egentligen är organisk trafik? Genom att titta på hur stor del av trafiken från iOS versionerna 4 och 5 som är organisk så kan vi estimera hur stor den delen borde vara för version 6. Eftersom vi kan spåra hur många besök vi får totalt från respektive operativsystemsversion och även hur många som kommer via google / organic, så kan vi räkna ut hur stor andelen som registreras felaktigt är. Låt oss titta på sifforna:

% google / organic iOS kommun % google / organic iOS webbtidning % google / organic iOS ehandel

I staplarna ovan tittar vi alltså på hur stor andel av besöken från de olika iOS-versionerna som registreras som google / organic. Då webbläsaren och rimligtvis också beteendet ser likadant ut mellan de olika versionerna så kan vi räkna ut hur stor del av trafiken som borde vara google / organic, men tack vare buggen istället regristreras som direkttrafik i Google Analytics.

Av mina tre exempel så har kommunen har störst andel trafik via google / organic på nära 84% av alla besök via iOS-enheter. Enligt statistiken så registreras ungefär 50% av all trafik från iOS 6-enheter felaktigt.

Hur mycket påverkar det totalt?

Backar vi tillbaks bandet och sätter den här buggen i relation till den totala trafiken till webbplatsen så ser det ut på följande vis för respektive webbplatser:

% trafik felaktigt taggad ehandel % trafik felaktigt taggad kommun % trafik felaktigt taggad webbtidning

Slutsats

Slutsatsen utifrån dessa tre olika webbplatser är att iOS6 buggen påverkar mellan 7 och 12 procent av trafiken. Som jag skrev i inledningen så kommer detta problem bara att växa i takt med att mobiltrafik blir en allt större del av trafiken till våra webbplatser. Jag har ännu inte testat hur det blir på betaversionen av iOS 7 men vi får hoppas på att attribueringen sker korrekt i den versionen när den lanseras senare i höst.

Räkna ut själv

Om du själv vill räkna ut hur mycket av din trafik som taggas felaktigt så kan du använda denna anpassade rapport och lägga på dessa segment för iOS 4, iOS 5, och iOS 6. Sen är det bara att räkna på hur stor del av trafiken från version 4 och 5 som är organisk, och applicera det på trafiken som kommer från version 6.