Viva

Hur stora är prisökningarna på sociala medier 2022?

Sociala Medier
Alexander Johansson
Publicerad , senaste uppdatering

Att lägga en mediebudget som ska svara upp för de mål ni vill uppfylla på er marknadsavdelning är inte det lättaste och det blir inte lättare när prisökningar ska räknas in. Vivas specialist på sociala medier Alexander Johansson ger dig här lite lägesstatus på året 2022. 

Har det blivit dyrare att annonsera på sociala medier?

För det första har en ny gigantisk aktör äntrat scenen av annonseringen – TikTok. De tar inte bara publik utan även annonspengar steg för steg och det får andra aktörer som Meta att höja priset på kort sikt. På lång sikt kan det dock leda till lägre priser om alltfler andra aktörer rör sig till TikTok, minskar konkurrens på Meta så kommer priset att gå ned. 

Kollar vi närmare på vår samlade kundstock för mediespend och slår ihop exponeringarna 1 jan – 20 maj, 2022 vs. samma period 2021 kan vi konstatera följande kring nyckeltalen CPC (cost per click), CTR (click through rate) och CPM (cost per mile, kostnad för tusen exponeringar): 

  • 21% dyrare för CPM
  • 17% för CPC
  • CTR är marginellt densamma som förra året (+3%) samt klickbeteendet för länkar likaså (+5%)

En disclaimer till ovan data är att det avser kampanjer som syftar till alla möjliga sorters målsättningar (e.g. varumärkeskännedom, trafik, videovisningar, konverteringar av olika slag utifrån verksamhetens mål) ur olika branscher. Är ökningarna lika stora i just din bransch kan du relativt enkelt ta reda på genom att jämföra era kampanjer mot varandra. Likväl är det över 680 000 000 exponeringar som ligger till grund för analysen så det finns också en sanningshalt i underlaget som till viss del kan stämma in på er bransch. 

Varför är det prisökningar på sociala medier?

Utbudet (i.e. antalet annonsörer) och efterfrågan (i.e. konsumtionsbenägenheten från användarna på plattformen) bidrar till att skifta priser från dag till dag. Kollar vi närmare på hur priserna skiftar under tex Black Friday ser vi stora skillnader (artikel kring detta finns här). 

Tiden som användare spenderar på plattformen i kombination med hur villiga annonsörer är att spendera pengar på plattformen skiftar priser på dagsbasis, och över tid stiger båda dessa faktorer. 

För vissa plattformar (e.g. TikTok) sker ett stort skifte i användarantal och konsumtionen går upp vilket gynnar priserna (i.e. CPM och CPC går ned) och vice versa. Något som Google Ads får erfara då prisökningarna där ser ut att öka ännu mer.

Hur påverkar ökade priser annonsörers resultat?

Våra kunder behöver ännu bättre content gentemot sina konkurrenter och förmodligen också en lite större påse pengar för att över tid vinna budgivningsförfaranden på respektive plattform och tillskansa sig nya kunder. Att ta hand om den trafik som kommer till sajten och ge kunderna slagkraftiga erbjudanden, relevant annonsering utifrån vad för produkt personen kollat på men inte köpt är också en viktig faktor. Likaså värde i form av USP:ar, ESP:ar, inspirerande content,  recensioner från andra kunder, kundservice osv kan bidra till ökade resultat även om budgeten är mindre. 

Kommer prisökningen på sociala medier fortsätta?

Prisökningarna är inte säkert att de fortsätter öka. I takt med att media spenden sprider ut sig mer över plattformar som Snapchat och TikTok kan det stagnera på Facebook och Instagram. Mer mogna plattformar får fler annonsörer och mindre nya användare samt att benägenheten att tillbringa tid på plattformarna sprids ut. Vi har trots allt bara 24h på ett dygn och ska ex TikTok få 90min (som är genomsnittstiden för vad användare spenderar på plattformen i EU) påverkar det andra plattformars möjlighet att leverera annonser och priserna går upp.

Påverkar strängare lagstiftning och tekniska uppdateringar effekten av annonsering på sociala medier? 

iOS14 och GDPR har absolut en inverkan på resultat. I vilken utsträckning varierar från bolag till bolag. En tumregel är att ju mindre data machine learningen får desto svårare blir det att leverera starka resultat. Exempelvis är view content, add to cart och köp viktiga datahändelser för machine learningen att få för att leverera starka resultat för en e-handel. Detta går dock att överbryggas med serverkopplingar och vips så får vi den data vi behöver. 

Vad vill du ge för råd angående annonsering på sociala plattformar?

Rådet är; försök följa era målgrupper och närvara med relevant innehåll (både organiskt och betalt) där dem spenderar tid.