Viva

Innehåll, användaren & webben Del 1

Content
Publicerad , senaste uppdatering

Att din webbplats och dess innehåll definierar verksamheten har du säkert redan förstått. Men hur arbetar sökmotorerna för att förstå din hemsida och hur arbetar du med ditt innehåll för att göra det mer attraktivt för besökare och sökmotorer? I artikelserien Innehåll, användaren & webben kommer jag gå igenom syftet med ett bra innehåll samt hur du arbetar med en ständigt pågående skapandeprocess med målet att hela tiden erbjuda dina besökare ett unikt och relevant innehåll. Häng med!

Söker du på internet?

Det finns en sak du bör veta. När du genomför en sökning på någon av alla de sökmotorer som finns att tillgå på webben så genomför du inte en sökning av hela webben. Du genomför en sökning på sökmotorns index av webben. Vilket är näst intill samma sak, men ändå lite annorlunda. Detta behöver vi ha i åtanke för att skapa en god förståelse för nyttan med textinnehåll på webben.

Ditt textinnehåll har alltid varit en viktig variabel för hur din webbplats uppfattas av besökarna. En van internetanvändare kan vid första anblicken bestämma sig för om han vill fortsätta utforska din webbplats eller lämna den för att besöka en av dina konkurrenter.

Det gäller att ha en god översyn för vilken typ av innehåll som passar i din bransch men samtidigt se till att dina textsegment inte tar för stort eller för litet utrymme. Det gäller helt enkelt att få det du vill säga att passa in bland sidans resterande element. Något som inte alltid är helt enkelt.

Sökmotorerna behöver textinnehåll och taggar för att kunna avgöra om innehållet är relevant. De kan inte avgöra detta genom att titta på bilder. Googles senaste uppdateringar har tagit fasta på att rensa sökresultaten från irrelevant och fabricerat innehåll. På så sätt har vikten av ett väl genomarbetat textinnehåll blivit viktigare än någonsin.

Mitt mål är att enkelt kunna presentera de olika variabler och element som du behöver ta hänsyn till för att kunna bygga en webbplats som ger ett värde till besökaren och som även lyckas ranka högt på sökmotorerna. Får du detta att klaffa kommer det även ha en effekt på din sidas förmåga att konvertera besökare till kunder.

Vår omgivning är i ständig förändring. Även om denna förändring blir mer påtaglig i vår fysiska närhet så måste man även tänka på att det hela tiden händer saker under ytan. Googles sätt att se på webbplatser förändras dagligen genom små och stora algoritmförändringar. I grunden handlar det om att du ska kunna erbjuda dina besökare det de vill ha. Men för att kunna få en full förståelse för detta måste vi först undersöka på vilka grunder en sökmotor är uppbyggd och vilken roll textinnehållet spelar.

Grunderna inom SEO – Texten väver samman helheten

Innehåll handlar om mycket mer än de textstycken som du tar del av på en webbplats. Ditt innehåll kan även bestå av videos, bilder, titeltaggar m.m. Gemensamt för dessa är att de väver samman relevansen för din webbplats och skapar flera referenspunkter för sökmotorn att utgå ifrån.

Ett bra innehåll bör vara relevant och följa en röd tråd inom alla de grundpelare som nämns. Man ska tydligt kunna avgöra vad som är syftet med hela webbplatsen samt riktningen för specifika sidor för t.ex. kategorier och produkter.

Texten utgör en viktig del inom SEO eftersom den genomsyrar alla de delar som berörs. Sökmotorn använder texten som referenspunkt för att läsa av innehållet på sidan,  undersöka strukturen, se relevansen i länkarna samt scanna av vad som sägs i de sociala medierna. Som du ser på SEO-pyramiden här nedan utgör innehållet själva grunden. Men det innebär dock inte att just den delen är viktigare än de andra. Vad jag menar är att som en förutsättning för att lyckas med helheten av sin internetmarknadsföring bör man börja med att se över sidans on-page (Det innehåll som är synligt på webbplatsen). Eftersom det ger goda förutsättningar för att lyckas med de övriga delarna.

 

Texten utgör en röd tråd som sträcker sig över alla SEOns grundpelare.

Innehåll – Relevans är hårdvaluta

Det mest fundamentala och påtagliga på en webbplats är dess textinnehåll. Genom texten kan sökmotorn läsa av sidan och skaffa en uppfattning om vad en webbplats egentligen innehåller.

Ett bra innehåll ska vara intressant för besökaren samtidigt som det är lättsmält för sökmotorn.  En viktig avvägning i detta fall är att göra relevans till hårdvaluta. Det ska vara intressanta och läsvärda texter där de nyckelord som är intressanta för webbplatsen ska förekomma i ett naturligt flöde. Men mer om detta senare.

För att stärka rubrikernas betydelse arbetar man med en rubrikshierarki. Denna programmeras med etiketter i följden H1 till H6, där H1 är den absolut viktigaste rubriken och som bara bör förekomma en gång per sida. Därefter går man ner i hierarkin beroende på relation till innehållet.

Struktur – Hittar du det du söker?

Hur väl sidan interagerar med sina besökare och hur lätt det är att navigera på webbplatsen har stor betydelse.

En webbplats ska vara lättanvänd och lättnavigerad. Du ska snabbt och enkelt kunna navigera på webbplatsen med så få klick som möjligt. Man brukar tala om att strukturen ska vara så grund som möjligt för att all information ska vara få klick bort som möjligt. Men det är inte alltid den bästa vägen att gå. Det kanske funkar för mindre webbplatser. Större webbplatser bör satsa på en tydligare hierarki i sin struktur på startsidan, för att därefter snäva ut ämnet.

Tänk på mottagaren. För att kunna sprida innehållet måste besökaren gilla webbplatsen och tycka att den är lättanvänd. En allt för krånglig struktur stör den interaktiva dimensionen och gör webbplatsens syfte svårare att uppnå.

Relevanta länkar

Ett bra innehåll lockar till sig intresse och leder till att det blir naturligt att länka till din webbplats.

Enkelt förklarat kan man säga att länkar fungerar som ett slags röstningssystem. Tycker man att en sida har ett bra innehåll är man naturligtvis benägen att länka till den. Något som skapar möjligheter för andra att säga vad de tycker om din webbplats.

Det spelar dock ingen roll hur många länkar som går till din sida om inte din webbplats har en fungerande struktur och ett relevant innehåll. Sanningen är den att om ditt innehåll inte är tillräckligt bra för att attrahera länkar så spelar det ingen roll hur pass optimerat det är.

Sociala medier

Det är viktigare vad andra säger om dig än vad du säger om dig själv. Det är sanningen när det gäller din möjlighet att ranka på sökmotorerna

Att vara aktiv inom sociala medier och sprida sitt budskap genom t.ex. Facebook och Twitter samt hemsidans blogg är av stor vikt för din internetmarknadsföring. Genom korrekt avvägda aktiviteter kan du öka din fanbas, ta del av länkar och det rika innehåll som delas på nätets olika sociala plattformar. Det blir en plats där du själv har möjlighet att påverka och möta dina kunder på samma nivå. Men det gäller att hela tiden underhålla de sociala plattformarna eftersom effekten och nyttan avtar om du själv blir inaktiv.

Sociala medier är en del av vår aktivitet på nätet och kommer att ha stor betydelse för hur vi interagerar på nätet i framtiden, något som även innebär att det kommer ha stor påverkan på SEO och din webbplats möjligheter att ranka på sökmotorer.

Stringensen är vital

Som jag tidigare nämnt så är ditt innehåll en viktig variabel för att kunna uppehålla stringensen för hela webbplatsen. Alla viktiga variabler måste kunna ge besökaren korrekt och användarvänligt innehåll. Annars blir det man byggt upp instabilt. Tänk på att hela tiden ha en avvägning mellan innehållets relevans sett till användarvänlighet sett till de variabler vi vet att sökmotorerna tar hänsyn till.

Men för att ett bra innehåll ska fungera måste hela webbplatsen vara uppbyggd på ett sätt som gör att den kan interagera och fungera med besökaren på alla plan. Du behöver arbeta med hela sidans uttryck.

Det var lite om innehållets relation till grunderna inom SEO. I del två kommer vi fokusera mer på användarvänlighet och bl.a. titta på olika designvariabler och deras relation till innehåll på webben.