Viva

Innehåll, användaren & webben Del 2

Content
Publicerad , senaste uppdatering

Det har blivit dags för andra delen i serien som berör Textinnehåll för webben och dess relation till användaren och sökmotorerna. I förra delen gick vi igenom textinnehållets betydelse för de olika variablerna som vägs in i SEOns grundpelare. I den andra delen kommer vi att lägga ett större fokus på användaren och de olika designdimensioner som man kan urskilja på en webbplats.

Text & Design – Webbplatsen sett från besökarens perspektiv

Vad det är som skapar användarvänlighet och vad det är som får oss att interagera på det sätt vi gör när vi besöker en webbplats? Den direkta uppfattningen av din webbplats kommer bli avgörande för hur besökaren kommer att agera och på vilket sätt han/hon ska röra sig på sidan.

Här är det viktigt att se en webbplatsens distinktion mellan helhet och olika element. Jag kommer att dela upp en webbplats design i Grafik, Information och Interaktion. Även om det handlar om tre olika delar så är det viktigt att det är symbiosen och samspelet mellan dessa som måste fungera för att skapa en användarvänlig sida som kommunicerar på rätt sätt och som dessutom passar in i sammanhanget.

Grafisk design

En sidas grafiska design behandlar färgen och formen på webbplatsen. Det ska vara enkelt att urskilja menyer, moduler och textsegment eftersom besökaren ska kunna göra en snabb översikt kring han/hon har hamnat på en sida som infriar förväntningarna.

Din webbplats grafiska design ska ge en direkt känsla av trygghet och representera ditt varumärke. Den ska stämma överens med besökarens uppfattning av branschen och verksamheten.

MediaAnalys startsida

MediaAnalys startsida: Här smälter grafiken samman med sidans övriga delar.

 

Ett tydligt exempel på vad som är en eftersträvansvärd grafisk design är MediaAnalys hemsida. Det som besökaren möts av är en ren sida med ett bra flyt. Vyn innehåller inga direkta störningsmoment, inget som bryter förväntningen hos besökaren. Innehållet presenteras på ett bra sätt och smälter in bra med grafiken.

Helt enkelt en ren sida som är lätt att ta till sig. Är detta min förväntan så blir det lätt att ta in innehållet och klicka sig vidare.

Informationsdesign

Informationsdesign handlar om textens utformning och placering i förhållande till sidans övriga element. Hur ser titlarna ut och hur är de utformade? Hur är dispositionen lagd? Vilka stilistiska avvägningar görs i språket?

Allt detta spelat naturligtvis in och ska anpassas till besökarens förväntningar sett till bransch och företag. Tänk på att använda ett enkelt språk och sätta din egen prägel på sättet att kommunicera.

Om vi återvänder till bildexemplet här ovan kan man se att informationen är sekundär. Den smälter på något sätt in i hela sidbilden. Men samtidigt är den central och inte speciellt svår att upptäcka. Besökaren väljer själv när, eller om, den vill ta del av innehållet.

Interaktionsdesign

Hur väl interagerar din webbplats med sina besökare? När besökaren skapat sig en uppfattning om sidan och fått i sig nödvändig information ska det vara enkelt och självklart vart man ska ta vägen.

 

Det gäller att vara tydlig när det kommer till att urskilja vad som är menyer, formulär m.m. samt var de leder. Varje sida har ett klart syfte och har en sida för bred fokus kan det bli svårt att interagera. Man kan tänka sig att man bygger webbplats olika delar efter ett bestämt flöde och att varje sida har ett specifikt syfte. Men att förutspå ett bestämt flöde är svårt. I och med sökmotorernas funktion så omdefinieras betydelsen av landningssidan. Det gäller att öppna för fler möjligheter samtidigt som landningssidan inte blir rörig.

Här följer ett exempel:

1. Webbplatsens hierarki

 

 

Detta kan vara den hierarkiska strukturen för vilken webbshop som helst. På startsidan presenteras givetvis också vissa produkter. Men för att hårdra det ska vi se på en sida som har kategorier och som sedan leder besökaren vidare till olika produktstyper inom den kategorin.

2. Det förväntade flödet

 

 

Det traditionella sättet att interagera med en webbplats är att man kommer in via startsidan och klickar sig vidare ner till produkterna via den valda kategorin. På detta sätt har man klara referenspunkter kring hur man vill att besökaren ska agera och vilken väg den ska ta. Men landar besökaren på en sida längre ner i hierarkin via t.ex. en sökmotor måste man även anpassa sin interaktionsdesign efter detta.

3. En annan landningssida

 

 

Kundens landningssida blir Kategori A. Men det var inte riktigt vad besökaren tänkt sig utan den blir istället mer intresserad av Kategori B osv. I det här fallet måste man arbeta med sin kommunikation på ett sådant sätt att man tar hänsyn till var besökaren kan landa. Man måste därför hantera de förväntningar som berör innehåll och samtidigt öppna dörrarna för andra delar av webbplatsen utan att förvirra besökaren genom att ge för många alternativ.

Kort inlärningsprocess

Internet är ett medium som präglas av ett snabbt och massivt informationsflöde. På varje sida ska flera medier samsas om utrymmet. Du ska effektivt blanda bilder, filmer, text och grafiska segment för att få fram den stil som är mest optimal för besökaren att reagera på.

Men besökaren är kräsen, den vet att det finns flera sidor med samma typ av innehåll som de kan vända sig till om de inte blir nöjda. Därför måste du se till att hålla lärandeprocessen kort, framför allt för nya användare. Det gäller att infria besökarens förväntningar genom en enkel webbplats genom en effektiv interaktion med besökaren. Genom att mixa de olika designelementen så de passar din bransch och nisch kommer du att finna rätt spår för din webbplats. Det gäller dock att testa sig fram och göra korrekta avvägningar för att korta lärandeprocessen

Ditt innehåll ska passa för din bransch och nisch

Varje bransch har sin speciella stil och ditt företag har sin unika nisch. Det är upp till dig att ha en tydlig riktning med din verksamhet och ett välriktat objektiv med din marknadsföring på nätet. Genom att titta på andra aktörer inom din bransch och se till din egen nisch formar du ditt eget internetlandskap.

Du kan enkelt anpassa din webbplats och dess innehåll efter hur branschen ser ut i övrigt. Men det är bara dus som kan sätta en form av individuell prägel på den.

Hur bygger man då ett innehåll som är optimalt för användaren och som även ger utslag på sökmotorerna? För att kunna pricka rätt med innehållet för just din bransch krävs en väl genomarbetad arbetsprocess.

I den sista delen av serien kommer vi att gå närmare in på hur du aktivt kan arbeta med din skapandeprocess för att bygga att intressant och användarvänligt innehåll.