Intryck från Google Analytics Summit 2013

För andra året i rad deltog MediaAnalys på Google Analytics årliga konferens för GACP:s och Google Analytics Premium-kunder. I detta inlägg sammanfattar jag intrycken från konferensen och de nyheter som presenterades under första dagen av konferensen, vars innehåll var öppet för allmänheten. Big data blir mainstream En av de stora röda trådarna genom hela konferensen […]

Publicerat
Inlägg Google

För andra året i rad deltog MediaAnalys på Google Analytics årliga konferens för GACP:s och Google Analytics Premium-kunder. I detta inlägg sammanfattar jag intrycken från konferensen och de nyheter som presenterades under första dagen av konferensen, vars innehåll var öppet för allmänheten.

Google Analytics Summit 2013

Big data blir mainstream

En av de stora röda trådarna genom hela konferensen har kretsat kring big data och hur företag ska kunna få nytta av den allt rikare data som vi har tillgång till.

Under det senaste året har inte mindre än 70 uppdateringar gjorts till Google Analytics, varav många syftat till att ge en mer samlad bild av besökare och kunder. Exempel på dessa är bland annat Universal Analytics som möjliggör att spåra besökare över device-gränserna och förstå vilka touchpoints våra kunder har innan de handlar. En annan är Unified Segments som låter oss analysera segment på besökarnivå och får en bättre bild av hur besök hänger ihop samt hur de driver försäljning.

En av de stora nyheterna som presenterades på denna summit rörde demografisk data som framöver kommer finnas tillgängligt i Google Analytics. Data rörande ålder, kön och intressen kommer att finnas som dimensioner under målgruppsrapporterna, vilket kommer att möjliggöra otroligt insiktsfulla segmenteringar och förståelse för besökarna på webbplatsen.

Förbättrad utbildning

Produktuppdateringar i all ära men många jag pratar med känner en uppgivenhet över att de inte längre hänger med i vad som händer med produkten och väljer i många fall att ignorera verktyget istället för att lära sig. Google har tagit den här frustrationen till sig och har tagit ett riktigt krafttag när det gäller utbildningsmaterial i form av Analytics Academy.

Detta material kommer att röra allt som har med analytics att göra men såklart främst kretsa kring Googles egna produkter som Google Analytics, Google Tag Manager, osv. Detta material kommer att ersätta de nu väldigt utdaterade Conversion University-materialet. I samma veva kommer man att göra en ordentlig översyn av provet för GAIQ-kvalifiseringen så att frågorna representerar de aktuella funktionaliteten som nu finns i produkten.

Not Provided

Som väntat så har debatten om not provided blossat upp under konferensen där många deltagare har ställt sig frågande till Googles beslut att låta allt sök gå via SSL. Vad som är tydligt när man lyssnar på representanter från Google Analytics är att detta är ett beslut som har tagits på en mycket högre nivå än vad dessa kan vara med och påverka direkt.

Intrycket jag får när jag lyssnar på många av representanterna är att detta är ett relativt hastigt beslut och att Analytics-organisationen inte var speciellt förvarnade på uppdateringen. Alla är dock diplomatiska i sina svar då de tillhör samma organisation som infört förändringen, men det finns samtidigt en inre kritik som kommer att kommuniceras uppåt i organisationen.

Även om Google Analytics är en del av en större organisation som har tagit det här strategiska beslutet så får jag känslan av att Analytics-folket ser detta som ett bakslag. Detta faktum blir väldigt tydligt när man tittar på övriga uppdateringar som presenterats under året, där de hela tiden utökar mängden data vi får tillgång till för att kunna ta bättre beslut utifrån vår digitala närvaro. Not provided-uppdateringen går stick i stäv med detta vilket går emot produktens övriga utveckling.

Automatisering

I takt med att vi får tillgång till allt mer data så blir det också svårare att strukturera den och  nå insikter som kan optimera vår digitala närvaro. Genom användningen av algoritmer och sannolikhetsmodeller kan, enkelt förklarat, maskiner göra mycket av analysarbetet som tidigare legat hos analytiker. Ett exempel på automatisering som funnit ganska länge är rapporterna Upplysningshändelser som håller koll på normalnivåer av trafik till webbplatsen och upplyser oss när någonting avviker från det normala.

I och med lanseringen av multi-channel-funnels och attribueringsmodeller så har man introducerat en hel del mer komplexitet för digitala marknadsförare och hur de bör fördela sin marknadsbudget. Det ställer dock höga krav på att man använder rätt modeller för att kunna ta välgrundade beslut om fördelning av marknadsföringsinvesteringar. Genom data-driven attribution räknar Google Analytics själv ut vilka kombinationer av marknadsföringskanaler som har störst sannolikhet att leda till konvertering och justerar modellen därefter. Denna teknologi har potential att vara väldigt kraftfull, men är dessvärre än så länge bara tillgänglig för Premium-användare.

Slutsatser

Jämfört med förra årets konferens så innehöll denna inte lika många världsomvälvande nyheter, utan snarare mindre uppdateringar för produkten och mer en riktning för vart produkten är på väg. Begreppet Big Data har verkligen blivit mer konkret för Analytics och vi kommer få ta del av mycket mer användbar data i våra analyser framöver. Smolket i bägaren är såklart not provided-uppdateringen som för oss analytiker och digitala marknadsförare är ett stort steg tillbaka i utvecklingen.