Sverige - Viva Media

Javascript – ett hinder för sökmotorerna

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Javascript är ett klientspråk som kan användas till mycket.  Oftast används språket för att skapa en mer dynamisk webbplats. Tyvärr används det ofta på fel sätt, vilket kan förstöra för både sökmotorer och användare.

Text och bilder i Javascript

Om text och bilder skrivs ut med Javascript kan sökmotorer i regel inte läsa informationen. Det i sin tur påverkar sidans placering i sökresultatet negativt.

Att sökmotorerna kan hitta texterna innebär att sökmotorerna med hjälp textinnehållet ge sidan en bra placering i sökresultatet.

Att sökmotorerna kan hitta bilderna innebär att sökmotorernas bildsök kan  indexera bilderna, vilket kan leda till fler besök till sidan.

Exempel på text och bild med Javascript

Om man kan undvika att skriva ut information med Javascript bör man göra det. Sökmotorerna kan inte läsa information i Javascript.

<script type='text/javascript'>
      document.write('<p>Information om våra produkter. <img src='products.html' alt='Våra produkter' /></p>')
</script>

Exempel på text och bild i HTML

Om det är möjligt ska man skriva ut informationen med HTML. Vill man ändå använda Javascript kan man förändra HTML-informationen med Javascript i efterhand.

<p>Information om våra produkter. <img src='products.html' alt='Våra produkter' /></p>

Länkar i Javascript

Menyer med länkar skapade i Javascript är relativt vanligt. Om menyn varken innehåller effekter eller funktioner men ändå är skriven i Javascriptet, är det bästa alternativet att skriva om menyn till HTML. Då är den synlig både för sökmotorer och användare.

Om man vill skriva om länkarna till att bli mer sökmotorvänliga men ändå vill behålla de effekter och funktioner som finns i menyn finns två vägar att gå:

  1. Att låta Javascriptet skriva om HTML-menyn
  2. Att använda noscript-taggen

Exempel på länkar med Javascript

Sökmotorerna letar efter en adress i href-taggen, vilket saknas. Eftersom adressen istället ligger i onclick-eventet hittar inte sökmotorerna adressen.

<a href='#' onclick='window.open('products.html')'>Våra produkter</a>

Exempel på länkar med HTML

Här finns en adress i href-taggen, vilket gör att sökmotorerna hittar adressen. Den här metoden är att rekommendera.

<a href='products.html'>Våra produkter</a>

Låt Javascript skriva om HTML

Det mest optimala sätt att använda Javascript och HTML är att presentera sidan på ett bra sätt i HTML och sedan förändra den med Javascript. Jag ger inget exempel den här gången eftersom det kan se ut på många olika sätt.

För att testa att man gjort rätt och att sidan är sökmotorvänlig, kan man slå av Javascriptet. Om sidan fortfarande ser bra ut så har man gjort rätt.

Noscript-taggen

Innehållet i noframes-taggen visas endast om Javascript inte kan köras. Det är med andra ord ett alternativt innehåll till Javascript. Det bör användas när Javascript skriver ut viktig text, länkar eller bilder, så den informationen inte går förlorad för användaren eller sökmotorerna.

Exempel

<script type='text/javascript'>
      document.write('Mitt Javascript!')
</script>
<noscript>Din webbläsare stödjer inte JavaScript!</noscript>

Läs mer på: HTML noscript tag – W3Schools.

Hur noframes-taggen inte bör användas

Jag har sett ett flertal webbplatser där noframes-taggen används till att lägga in ett helt annat innehåll än vad som visas när Javascript är påslaget. Det kan straffa sig och bör undvikas, då det kan ses som cloaking. Att lägga in en stor mängd sökord länkade till undersidor i noframes-taggen i syfte att komma högre upp i sökresultatet är alltså inte att rekommendera.

Slutord

Se till att ha god kännedom om skillnaderna mellan Javascript och HTML. Vid osäkerhet använd HTML. Det bästa är annars att skapa sidan med HTML där Javascriptet i efterhand lägger till de effekter och funktioner som behövs. Det gör att sökmotorerna läser HTML-delen och användarna får hela upplevelsen av HTML i kombination av Javascript.

Mitt personliga tips är att kika närmare på jQuery som ett av världens mest populära Javascript-ramverk.