Viva

Kanaler med flera kanaler i Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Du har väl inte missat rapporten “Kanaler med flera kanaler” (eng. Multi-channel funnels) under omvandlingar i Google Analytics? “Kanaler med flera kanaler”-rapporten har funnits ett tag i Analytics, närmare bestämt ett år och därefter har förbättringar skett i rapporten även.

Så för dig som inte har lagt destomer fokus på vad denna rapport är för något så har Google skapat en introduktionsvideo som beskriver det väldigt bra.

Istället för att se vilken kanal som uppnår ett mål eller transaktion i de övriga rapporterna så kan man alltså se hur besökare kommer genom flera kanaler innan de uppnår målet eller transaktion.

Det finns 4st rapporter utöver översikten (5st totalt) under “kanaler med flera kanaler”.

Indirekta Omvandlingar (Assisterande)

Indirekta omvandlingar (eng. Assisted Conversions), ger dig insikt i vilka specifika kanaler, kampanjer, sökord och andra dimensioner som indirekt bidragit i en omvandling. Denna information kan vara användbar när du ska skapa en ny taktik för en kampanj eller kanal.

Indirekta omvandlingar, urklipp

Bästa omvandlingssökvägarna

Bästa omvandlingssökvägarna (eng. Top Paths, Varför ska alltid svenska rapportnamn ha krångliga benämningar), visar vilka kombinerade kanaler besökare har gjort innan de uppnått en omvandling.

Bästa omvandlingssökvägarna, urklipp

Fördröjning

Fördröjning (eng. Time Lag), visar statistik om hur lång tid det tar från första besöket tills det att besökarna konverterar.

Fördröjning, urklipp

Längd på omvandlingsväg

Längd på omvandlingsväg (eng. Path Length), visar hur många interaktioner besökarna hade med kanaler innan besökarna konverterar.

Längd, urklipp

 

Med alla dessa rapporter så ger dig då en insikt i hur köpsprocessen stegvis ser ut för dina konverterande besökare på webbplatsen. Det är oftast väldigt många kanaler som är inblandade, besök och fördröjning innan en besökare slutligen konverterar. Här kan man tänka sig att rikta in sig på vissa demografiska segment för att undersöka hur det där kan skilja sig åt och om man kan effektivisera dessa segment på olika sätt. De två rapporterna som du troligen kommer kolla mest på är de indirekta omvandlingar och bästa omvandlingssökvägarna.

Förslagsvis kan du skapa konverterande segment för att undersöka specifika källor, sökord och kampanjers värde har i stegen när besökarna konverteras.

Slutligen vill jag uppmana dig till att oftare ta hänsyn till just denna rapportdel då den ger dig en bredare och klar bild över hur bilden ser ut för de konverterande besöken som kan vara ett bra beslutsunderlag i marknadsföringen.