Låt dig inte skrämmas av AI

Rädslan för AI sprider sig, och fler önskar likt Elon Musk att vi ska pausa utvecklingen. Andra lyfter vikten av att ta politisk kontroll över den. Men politisk handlingskraft ska inte användas till att bromsa vår position i AI-kapplöpningen. Västvärlden behöver ligga steget före – inte steget efter.

Det kan verka som att forskarkåren är delad. Att åsikterna kring AI spretar. Men utifrån den forskning jag har tagit del av är AI-alarmisterna relativt få. Några är optimistiska, men många har en mer avslappnad syn på AI-boomen. Och det med rätta. De verktyg vi har fått det senaste året på grund av AI är fantastiska, men inte övermänskliga.

Publicerat
Inlägg AI Marknadsföring

Dagens AI är inte smart nog att vara ett hot

Något som är viktigt att ha med sig i den AI-hype och utveckling som vi har nu är att vi är väldigt långt ifrån AGI (en artificiell intelligens på mänsklig nivå) som många pratar om. Dagens AI är avancerade digitala verktyg som bara klarar specifika uppgifter som vi människor ger dem.

Det kinesiska rummet är ett tankeexperiment av filosofen John Searle, som han presenterade i sin artikel ”Minds, Brains, and Programs” från 1980. Experimentet används som ett argument mot idén om att artificiell intelligens (AI) och specifikt språkmodellering kan betraktas som medvetna eller intelligenta i samma mening som människor.

I tankeexperimentet föreställer vi oss en person som sitter i ett slutet rum och har tillgång till en omfattande instruktionsbok på engelska. Personen får in kinesiska tecken genom en lucka och ska, med hjälp av instruktionsboken, producera svar på dessa tecken. Personen i rummet förstår inte kinesiska, men följer instruktionerna noggrant och skickar ut korrekta svar. För en observatör utanför rummet kan det verka som att personen i rummet förstår kinesiska, men i själva verket är personen bara en del av en mekanisk process.

Searle menar att detta scenario visar att en dator eller AI som bearbetar språk är i en liknande situation som personen i rummet. De kan följa instruktioner och producera korrekta svar utan att förstå innebörden av vad de gör. Därför är AI inte medvetna eller intelligenta i samma bemärkelse som människor.

När det gäller AI i sin nuvarande form, som GPT-4, kan vi applicera kinesiska rummets argument för att förstå varför de inte är i närheten av att uppnå artificiell allmän intelligens (AGI). GPT-4, liksom andra AI-modeller, följer förprogrammerade instruktioner och matematiska algoritmer för att bearbeta och generera text. Dessa modeller kan producera imponerande resultat och ge intrycket av att förstå och kommunicera på samma nivå som människor, men i själva verket är de endast kapabla att följa instruktioner och producera svar baserade på statistiska samband.

De har ingen medveten förståelse av vad de ”tänker” eller ”säger” och kan inte reflektera över sina egna processer eller upplevelser. Därför är dagens AI fortfarande långt ifrån att vara AGI, och kinesiska rummets tankeexperiment hjälper oss att inse att trots imponerande prestationer inom språkmodellering och AI, är dessa system fortfarande långt ifrån att ha en sann förståelse och medvetenhet som människor.

Politiskt inflytande ska skydda medborgarna men inte bromsa utvecklingen

Som jag nämnde tidigare anser jag att politiska ledare ska ta ett aktivt ansvar för den teknikutveckling vi ser nu, och inte komma efter. Handlingskraft behövs för att skydda medborgarna från att fara illa i den snabba utvecklingen. Regleringar behövs men att pausa det hela vore dumheter. Jag kan ärligt säga att jag sällan läst något så dumt av så många smarta människor.

Även medierna behöver bli kunnigare och bli bättre på att rapportera nyanserat kring AI, så att vi medborgare i vår tur kan fatta informerade beslut om hur vi tar oss an och släpper in AI i våra liv.

Men tro inte att svenska eller västerländska medborgare är de som ensamma kommer att sätta agendan för AI-utvecklingen. Hela planeten blickar nu mot potentialen i AI, och frågan är vilket övertag den kan få som kommer längst först. Vi har inte lyxen att sakta ner och grundligt ta en sak i taget. Just nu går utvecklingen väldigt fort, och vi måste ta allt på samma gång, parallellt med varandra. Om till exempel jag som chef skulle vänta med mina beslut tills jag hade alla fakta på bordet skulle jag aldrig fatta några beslut. Beslut fattas längs med vägen, men man ser till att de är så underbyggda som möjligt.

Och Silicon Valley, som just nu är centrum för utvecklingen av AI, är visserligen belägen i ett demokratiskt land, men är inte den enda arenan för AI-utveckling, i alla fall inte längre. Kanske kunde forskare i väst ha valt att inte gräva djupare i AI för 10-20 år sedan, och likt Michael Crichtons citat i Jurassic Park inte ha varit så upptagna med “whether they could, that they didn’t stop to think if they should”, men nu har Pandoras ask än en gång öppnats, och det är försent att tro att vi ska kunna stänga den igen. Antidemokratiska krafter kommer likt under rymd- och kärnvapenskapplöpningen vilja få ett försprång, och vi vill inte tänka på hur världen hade sett ut idag om de hade lyckats i de två tidigare fallen. Detsamma gäller nu.

Det är alltså önsketänkande att tro att all utveckling ska kontrolleras politiskt. Det kommer alltid finnas aktörer utanför den politiskt liberala inflytelsesfären i väst. Därför kan vi inte som Elon Musk önskar pausa forskningen inom AI eller först se till att vi har alla fakta på bordet.  Forskningen måste få fortgå, men implementeringen av AI i medborgarnas vardag bör verkligen ses över från politiskt håll.

Sverige kan än en gång bli ett föregångsland

Vi här uppe i Norden bör inte låta oss skrämmas av det nya, utan än en gång vara ett progressivt föregångsland. Vi behöver vara en av de första som anpassar sig till den nya utvecklingen. Det går inte om vi tillåter våra folkvalda att bromsa utvecklingen, eller till och med pausa den helt.

Ska det hända behöver vi alla engagera oss i frågan, så fortsätt att vara nyfikna på AI, och gör allt du kan för att Sverige ska kunna ligga i framkant även framöver. För det är ledarna i världen och inte följarna som sätter dagordningen.

Denna text har tidigare publicerats på Breakit.

Vill du lära dig mer om AI och hur det kommer att påverka dig framöver? Ta del av en riktig djupdykning i vårt white paper AI – från dröm till verklighet.