Många avindexeras när Googles senaste Core-uppdatering rullas ut

Google introducerade en omfattande uppdatering i mars 2024. Uppdateringen har den här gången lett till att många webbplatser helt har avindexerats och plockats bort från sökresultaten och detta är i sig en skillnad från tidigare core-uppdateringar då ranking i sökresultaten som regel har varit det som påverkat webbplatser negativt respektive positivt.

Publicerat
Inlägg SEO

Syftet med uppdateringen i mars är enligt Google själva att reducera mängden irrelevant, ooriginellt och ohjälpsamt innehåll. Upp mot 40% av lågkvalitativa webbplatser, som främst skapats för att matcha specifika sökfrågor har avindexerats. Webbplatser som bryter mot Googles riktlinjer eller använder tvivelaktiga SEO-taktiker har alltså inte bara straffats denna gång, utan helt raderats från sökindexet.

Det noterbara med denna uppdatering är hastigheten som den rullas ut i och strängheten i straffen som utfärdats. Webbplatsägare som påverkats kan kontrollera sin status genom att söka på sin egen webbadress i Google genom att skriva in ‘site:www.webbplatsens-namn.se’ direkt i sökmotorn. Viktigt att känna till är att Google den här gången inte skickar ut meddelanden om rankingförändringar relaterade till denna uppdatering via Google Search Console’s manual action viewer.

Även webbplatser som klarat sig bra när tidigare uppdateringar har rullats ut är nu inte längre immuna. Fallstudier visar att även etablerade webbplatser kan drabbas, särskilt om de täcker ett brett ämnesområde utan djupare expertis, erfarenhet eller auktoritet inom ämnet. Detta ligger helt i linje med Googles devis ‘E-E-A-T’, och den här uppdateringen understryker att Google nu verkligen prioriterar ämnesdjup, källa och kvalificerad information.

Det har efter den senaste uppdateringen även visat sig att föråldrade och lågkvalitativa webbplatser blivit mer sårbara. Innehåll som kan anses vara utdaterat, genererat av AI eller publicerat utan genomläsning eller korrektur, pekas ut som särskilt känsligt för nedrankning.

En intressant vändning är att även mindre webbplatser med innehåll som i stort har genererats genom AI nu har blivit måltavlor, eftersom Googles detekteringsförmåga har förbättrats. Det är emellertid viktigt att poängtera att målet med den senaste uppdateringen inte är att helt eliminera AI-genererat innehåll utan snarare att identifiera och minska mängden lågkvalitativt och repetitivt material.

Slutsatsen är att denna Google-uppdatering verkar ha skakat om det digitala landskapet mer än tidigare utfärdade uppdateringar, där behovet av äkthet, originalitet och djup får anses ha blivit viktigare nu än tidigare.

Administrerar eller äger du en webbplats som fått draghjälp av den senaste uppdateringen? Ser du till exempel flera positiva positionsförflyttningar på viktiga sökfrågor för dig i sökresultaten? Bra, men du kanske ändå kan ta lärdom av webbplatser vars innehåll påminner om ditt eget som påverkats negativt. Det kan ge dig flera viktiga insikter och förståelse för vilka minor du själv inte vill gå på.

Jag önskar dig lycka till i arbetet med din webbplats synlighet.

Källa: Search Engine Land