Viva

Medarbetarna säger sitt – läs om vår senaste medarbetarundersöknig

Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

Läs hela medarbetarundersökningen här

Våra medarbetare är MediaAnalys!

Därför arbetar vi hela tiden för att vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare kan trivas och känna att de utvecklas.
2 ggr/ år genomför MediaAnalys en anonym medarbetarundersökning som alla medarbetare fyller i, i denna undersökning ställer vi frågor om:

* Ekonomi och mål
* Ledarskap
* Arbetstillfredsställelse
* Ersättning
* Arbetsmiljö
* Trivsel

Den feedback vi får ligger sedan till grund för det interna förbättringsarbete som ständigt pågår för att göra MediaAnalys till en riktigt bra arbetsplats, men ibland undrar jag om vi inte har ett av Sveriges bästa arbetsklimat’ säger Henrik Zobal, Vd på MediaAnalys

I undersökningen som genomfördes i månadsskiftet september/augusti framkom följande:

* Nästan alla medarbetare tycker att de har goda eller mycket goda möjligheter att påverka hur deras arbete skall utföras.

* Nästintill samtliga medarbetare är mycket nöjda med de lokaler som de arbetar i.

* Nästan samtliga medarbetare tycker att det råder god eller mycket god stämning inom deras arbetsgrupp och att deras närmaste chef visar förtroende dem som medarbetare.

* Nästintill samtliga tycker att det är mycket roligt att gå till arbetet.

* Nästan alla medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med sin nuvarande arbetssituation.