MediaAnalys har tagit GACP Specialisering i Website Optimization

MediaAnalys har stärkt sina positioner ytterligare som Google Analytics Certified Partner (GACP). De har som tredje företag i Sverige tagit GACP Specialisering i Website Optimization. För att tydligt visa respektive GACP:s färdigheter finns möjligheten att ta olika specialiseringar inom Google Analytics. – Den visar för våra kunder att vi utför A/B-testningen på ett korrekt sätt […]

Publicerat
Inlägg Viva

MediaAnalys har stärkt sina positioner ytterligare som Google Analytics Certified Partner (GACP). De har som tredje företag i Sverige tagit GACP Specialisering i Website Optimization.

För att tydligt visa respektive GACP:s färdigheter finns möjligheten att ta olika specialiseringar inom Google Analytics.

– Den visar för våra kunder att vi utför A/B-testningen på ett korrekt sätt samtidigt som det är en bekräftelse på att vi arbetar med A/B-tester på ett kvalitativt sätt som går hand i hand med riktlinjerna för praxis i testning av webbplatser, säger Alexander Bergqvist, Head of Web Analytics, på MediaAnalys.

Den främsta anledningen till att MediaAnalys erhöll specialiseringen var för att de förespråkar högkvalitativa tester inom A/B-testning och ’Content Experiments’. Det innebär att företaget har genomarbetade testmetoder som kännetecknas av bland annat:

  • En övergripande metod för tester på webbplatser där varje webbplats ses som unik och skiljer sig på olika punkter.
  • Urvalet för vad som bör testas på webbplatsen och vilket innehåll som förändras och testas mot.
  • En tydlig process kring testmetoderna som används och att de har riktlinjer för när ett testresultat ses som obetydligt eller statistiskt signifikant.
  • Att det finns ytterligare tjänster för att undersöka “Voice of the customer” och en webbplats användbarhet samt användarvänlighet.
  • Möjligheten att kunna implementera eventuella förändringar utifrån testresultaten.
  • Att kunna rekommendera och förespråka de bästa metoderna och koncepten när ett test inte lämpar sig att genomföras.

För mer information:

Alexander Bergqvist, Head of Web Analytics, MediaAnalys

tel: 08-410 985 09

mail: alexander.berqvist@mediaanalys.se