Viva

MediaAnalys lämnar Tidningsstatistik AB

Press
Publicerad , senaste uppdatering

MediaAnalys ledning har idag tagit beslut om att lämna Tidningsstatistik AB, TS. Uppsägning av avtalet skickades den 13 mars 2007.

Skälen är bland annat följande:
– TS reviderar ett flertal företag där det är utom tvivel att de använder sig av, enligt TS regler, förbjudna metoder och brister i sin uppföljning och uppgiven kundpolicy. Dessa företag har blivit godkända av TS utan anmärkning.
– TS har inte lyckats kommunicera ut vikten av att anlita ett företag som är reviderade och godkända till marknaden och marknadens vetskap om vad TS gör är alldeles för liten.
– Vidare har TS, enligt vår uppfattning, lyckats få till det omvända förhållandet. Med det menas att TS har väldigt svårt att få med andra SEO-bolag i revideringen just på grund av den låga trovärdigheten och att det är flertalet företags uppfattning att

TS revidering ej är betydande. MediaAnalys kommer inom det snaraste att inleda flertalet samarbeten med olika aktörer som utför revision av företagets tjänster. Dessa samarbeten avser såväl nationellt som internationellt.

För mera information kontakta Försäljnings & Marknadschef Henrik Zobal på 0480-780811 eller henrik@mediaanalys.se