Viva

MediaAnalys uppmärksammas av Handelskammaren

Press
Publicerad , senaste uppdatering

MediaAnalys uppmärksammas i Handelskammarens medlemstidning Sydsvenskt Näringsliv. Tidningen ges ut 4 gånger om året och i första numret 2013 intervjuas MediaAnalys om hur ett Kalmarföretag blev en av Nordens största aktörer inom Digital Marknadsföring.

Även MediaAnalys syn på vad som kommer att krävas av företag för att synas online i framtiden tas upp.

Läs hela artikeln här: http://www.handelskammaren.com/press/sydsvenskt-naeringsliv/mediaanalys-de-som-foertjaenar-det-kommer-att-synas/