Viva

Metas annonser blev 40% billigare under Black Week

Marknadsföring Meta Sociala Medier Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

Glödhet statistik från Viva Medias egna kunder ger oss en indikation på Metas annonspriser under årets black week och cyber monday (21–28 november 2022). Tack vare de +27 000 000 exponeringar som våra kunder hade inom flertalet olika branscher kan vi se en tydlig trend. 

Utifrån beräkningar gjorda på all den annonsering vi har hanterat åt våra kunder kunde vi dra följande slutsatser: 

  • Kostnad per 1000 exponeringar (CPM) minskade med 43%. 
  • Kostnad per klick minskade med 42%. 
  • Klickfrekvensen låg relativt konstant kring 2,69% 2022, medan denna kpi låg på 2,76% förra året.

Här kan du se ett exempel på CPC (kostnad per klick) och CPM (kostnad för 1000 exponeringar) för en e-handlare: 

I det specifika fallet har priserna sjunkit med 17% för kostnad per klick och med 57% för att nå 1000 exponeringar i genomsnitt under perioden 19–28 november. Och i just detta fall har klicken ökat med 146% och exponeringarna med 375% till följd av lägre kostnader på CPC och CPM.  

Det finns alltså uppsidor med en annalkande lågkonjunktur; priserna går ned på vissa digitala plattformar, vilket är motsatsen till vad som händer fysiskt. 

Men vad beror prisnedgången på? I mycket stor utsträckning beror den på lägre konkurrens från andra annonsörer. Att dra slutsatsen att företag i stort bromsar sin annonsering på Meta är därmed nära till hands. 

Och blickar vi framåt under december pekar trenden på att priserna även där är markant lägre mot föregående år.

Lusten att slicka sig runt munnen som annonsör dyker upp relativt omgående på grund av detta. Eftersom de företag som annonserar i lika stor omfattning som 2021 får rimligen – med tanke på prisnedgången generellt – 42% lägre kostnad per klick och 43% lägre kostnad för att nå 1000 personer. 

Även om det kan variera beroende på bransch som i exemplet ovan, så följer en lägre konkurrens på Meta från andra annonsörer med riktigt fina uppsidor. Lycka till med att hitta en vara eller tjänst som har den prisutvecklingen på 1 år. Så låt oss repetera vad den gode Winston Churchill en gång sa: “Never let a good crisis go to waste.”

Vill du veta mer om försäljning via sociala medier?

Hör av dig till mig direkt så tar vi diskussionen vidare.