Viva

Misslyckas snabbt med digital analys

Analys Statistik
Misslyckas snabbt med digital analys
Publicerad , senaste uppdatering

Vi står inför en ny tidsera. En tid där det är mer och mer märkbart att nya idéer ersätter gamla, och det går fort. Smarta appar, Virtual Reality, Internet of Things – ny teknik har enorm påverkan på marknaden och alla inblandade. Samtidigt investerar företag i befintlig teknik och förlegade affärsstrategier.

 

Vi pratar om disruption, där något nytt ersätter något gammalt. Digitala produkter ersätter fysiska och bokhyllan fylld med uppslagsverk, CD-skivor och DVD:er står nu och samlar damm. Och det är inte bara produkterna som förändras utan även sättet vi gör affärer på.

Genom enkel tillgång till internet, datorkraft och smartphones är konkurrensen inte längre lokal, den är global och alla konkurrerar med alla. Digital evolution gör att de affärsmodeller, tjänster och produkter som är bäst anpassade överlever.

Att förutse hur kunderna agerar är något som idag inte är helt enkelt med tanke på att de inte längre agerar linjärt, ifrån reklamen i postlådan direkt till butiken. Idag agerar kunderna i en Omnichannel och går obehindrat mellan banners, fysiska butiker och jämförelsesajter.

 

Business as Unusual

Att stå still är den största risken man kan ta när teknik och kunders beteenden ändras snabbare än vad marknaden hinner anpassa sig. Det behövs ett ”business as unusual”.

Det handlar om att våga. Företag behöver idag utmana sig själva och arbeta mer aktivt med innovation för att ha en chans i konkurrensen. Innovation av en produkt, en tjänst eller en affärsmodell som är unik. För ett företag som tillverkar trädgårdsredskap kan det handla om att koppla upp vattenspridaren med molnet för att kunna erbjuda rätt tillbehör i ett senare skede, att erbjuda en tjänst för att installera dessa tillbehör eller en app som visar hur du gör det själv i interaktiv 3D.

 

Misslyckas snabbt

I nystartade företag är det centralt att arbeta innovativt för att överleva. Man behöver hitta en idé som lockar nya kunder och får igång affären innan sparkapitalet tar slut. Därför tvingas man att utmana sin ursprungliga idé så tidigt som möjligt. Man måste misslyckas snabbt för att förstå vad man behöver förbättra.

Att misslyckas ofta kan tyckas kostsamt, men det behöver det inte vara. Genom att arbeta med prototyper och användarundersökningar kan man göra denna process snabbare och mer effektiv. Detta sätt att kontinuerligt förbättra affären genom att bygga, mäta och lära är förhållningssätt som även större företag som till exempel Spotify, GE och PayPal tillämpar.

 

En strategi för kontinuerlig förbättring

– Innan man kan påbörja optimeringsarbetet behöver man sätta upp tydliga mål. Dessa mål bör vara anpassade till marknaden och kundens förväntningar. En kund förväntar sig till exempel att kunna identifiera sig med Mobilt BankID när man loggar in på internetbanken.

– Det finns givetvis även ett kundperspektiv man behöver täcka in. Att erbjuda en bra tjänst eller produkt räcker inte för att få en långsiktig relation med kunden. Man behöver ta hand om hela kundlivscykeln ifrån första kontakt till avslut.

– Sedan gäller det att mäta vad kunderna gör, vad som triggar dem eller hindrar dem ifrån att göra det du vill att de ska göra. Med faktiska resultat kan man sedan fatta datadriva beslut om vad som kan och bör förändras.

Detta är grunden i digital analys.

 

Vad kan du göra för att få ditt företag att misslyckas snabbare?