Viva

Mobil marknadsföring – vart är vi på väg? del 1

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Hur ser sidan ut i en smartphone?

Redan förra året förutspåddes det att responsiva sidor skulle komma med kraft. Riktigt så blev inte fallet men jag skulle bli förvånad om detta inte sker i år. Själv har jag svårt att hitta anledningar till varför man inte skulle ha en responsiv sida. Naturligtvis har inte alla samma behov. För vissa företag kan enklare alternativ räcka men jag anser att alla ska ta sig en funderare kring just att uppgradera till responsiv.

Bakgrunden till mina tankar är att det mobila användandet ökar otroligt snabbt samtidigt som vi kan läsa att försäljningen av persondatorer minskar. En minskning där orsaken sägs vara att hemanvändarna i större utsträckning väljar surfplattor och smartphones. Varför trenderna går åt detta håll kan diskuteras, men har man exempelvis Google Analytics är det enkelt att se hur förhållandet mellan mobilenhet och dator ligger till. Informationen om detta finner man enkelt i rapporten Mobilt (Standardrapporter ? Målgrupp ? Mobilt).

Mobil sida 1

Bilden visar antalet besök till sidan som skett uppdelat efter ifall besöket skedde från mobil enhet (Yes) eller inte (No).

 

Mobil sida 2

Som denna bild visar, är det till och med enkelt att snabbt få fram vad för typ av mobil enhet som besökte sida.

 

Med detta nämnt vill jag komma lite närmare mitt syfte med denna text. Som jag ser det blir det helt enkelt allt viktigare att ta hand om de mobila besökarna. Tänk i två steg:

Steg 1 – Se till att sidan är användarvänlig även för den besökaren som navigerar från en mobil enhet.

Steg 2 – När användarupplevelsen är “säkrad” är det dags att öka den mobila trafiken

För att öka den trafiken är AdWords ett bra alternativ, speciellt nu när Google lanserat Förbättrade kampanjer men en rad spännande nya funktioner. Mer om detta kan Google själva berätta bättre än mig.

Google AdWords Förbättrade Kampanjer

I del 2 kommer ni kunna se den film som väckte mina tankar kring detta och vilket beteende jag tror kommer komma inom kort, kanske tidigare än vi tror.