Sverige - Viva Media

Sökordsplaneraren ersätter Keyword tool

Sökmotoroptimering
Publicerad , senaste uppdatering

Sökordsverktyget (Keyword tool) byter namn till Sökordsplaneraren med vissa skillnader och uppdaterade funktioner. Sökordsplaneraren kombinerar bland annat funktionerna i Sökordsverktyget och Trafikkalkylatorn. Under de kommande månaderna försvinner det externa sökordsverktyget och om du vill ha sökordsförslag måste du logga in i ett AdWordskonto.

När du loggar in finns tre alternativ:

sökordsplaneraren

Första alternativet (sök efter sökords- och annonsgruppsförslag) ger förslag på sökord, viktigt är att ni specificerar inriktning dvs språk och plats mm. Till skillnad från det tidigare verktyget visas statistiken för exakt sökordsmatchning. Observera även att resultatet som default visar förslag för annonsgrupper, så välj istället fliken sökordsförslag för att få sökningar per månad, konkurrens och genomsnittlig CPC på sökordsnivå. Du kan sedan välja att lägga till sökordsförslag i ’din plan’ och ’granska uppskattningar’. Här kan du vidare experimentera med olika dagbudgetar och bud (baserat på den gen. CPC du fick fram i det tidigare steget). Du kan även experimentera med olika matchningstyper (bred, fras, exakt) och se hur din dagliga uppskattning på antal klick och pris ändras, dock påverkas inte sökvolymen av matchningsjusteringen.

Det andra alternativet (skriv eller överför sökord som du vill se deras resultat) är bäst lämpat om du redan har en lista med sökord.  Här kan du ange matchningstyp.  Välj sedan mellan ’hämta  uppskattningar’ eller ’hämta sökvolym.’ Väljer du det förstnämnda får du fram beräknade klick, visningar, position, CTR, CPC, utifrån exempelbudget och bud du anger. På ’hämta sökvolym’ får du det genomsnittliga antalet sökningar för sökordet och numera visas resultatet för alla enheter (datorer, surfplattor och mobiltelefoner) till skillnad från det tidigare verktyget som endast visade volym för datorer. ’Global trafik’ och ’lokal trafik’ har dessutom nu ersatts av ’Gen. sökningar per månad’ anpassat efter den region man ställer in.

Det tredje alternativet ’generera sökordslistor’ skulle kunna fungera för er som tidigare använt externa verktyg för att ta fram sökordslistor. Här kan du i ruta ett skriva alla sökord baserat på ett visst ämne, exempelvis boende, hotell, vandrarhem etc. I ruta två fyller du i allt som har med exempelvis ’pris’ att göra: billigt, lågpris, prisvärt mm, och i ruta tre listar du alla de ’orter’ som är relevanta: Stockholm, Göteborg, Malmö. När du sedan hämtar uppskattning eller sökvolym visas all möjliga kombinationer som kan vara intressanta.

Andra nyheter inom AdWords

Andra nyheter är att budjusteringar kommer att rapporteras i Google Analytics. För att kunna optimera bud kommer du i Google Analytics kunna analysera utfall av budjusteringar baserat på olika enheter, platser och tid. På så vis kommer du kunna urskilja om det var just den specifika justeringen på budet som gav ett visst resultat. Google Analytics och AdWords blir alltså mer integrerade då buden nu kan analyseras utifrån Analytics-data som avvisningsfrekvens och tid på sidan mm. Detta betyder även att vi kan optimera utifrån ROI istället för endast mål CPA.

Alla AdWordskonton är nu uppdaterade enligt förbättrade kampanjer. Resultatet har upplevts positivt då klickfrekvensen för mobila enheter har ökat och kostnaden per omvandling generellt har sänkts. Läs mer om förbättrade kampanjer.

Det kommer inom kort en uppdatering i hur kvalitetsresultatet rapporteras i AdWords. Uppdateringen innebär att det blir tydligare, utöver poängen 1-10, var du bör lägga fokus när du optimerar ett konto utifrån förväntad klickfrekvens, annonsrelevans och upplevelse av målsidan. Observera att förändringen bara gäller hur poängen redovisas, inte hur de beräknas. Uppdateringen kommer innebära att det blir enklare att optimera specifika områden och kunna se effekten justeringen gett.

Besök även gärna Google databoard for research Insights, som är en ny samlingsportal för inspirerande artiklar, webbinarium och case.