Viva

Nyheter i Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Google berättade igår om ett flertal nyheter i Google Analytics som kommer att lanseras inom kort. Vissa är förbättringar av befintliga verktyg andra ger dig som användare större möjligheter att anpassa programmet efter dina egna behov och efter din verksamhet. Jag kommer att presentera nyheterna här allteftersom och den första nyheten berör målomvandlingar.

Det är nu möjligt att lägga in upp till 20 målomvandlingar per kund och att i dessa lägga fler trösklar/nivåer för att bestämma målet. Det kan exempelvis handla om att mäta hur lång tid en kund spenderar på varje steg i ett uppsatt mål eller hur många sidor besökaren tittar på innan de når den aktuella målsidan. Det blir helt enkelt möjligt att mäta och följa rörelsemönstret tydligare på sidan, att tratta ner behovet och sidans funktionalitet betydligt djupare och på så sätt få en tydligare bild av det mål du mäter.

Nya filmer som visar detta på ett tydligt och informativt sätt ligger nu ute på YouTube och du hittar dem genom att söka på Google Analytics Engagement Goals.