Viva

Nytt Google Analytics-prov för Individer (GAIQ)

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Googles certifiering GAIQ (Google Analytics Individual Qualitfication) uppdaterades förra veckan. Testet är ett sätt för enskilda personer att få ett diplom på sina kunskaper inom Google Analytics och kan tas av vem som helst som vill bevisa sin kompetens för kunder, kollegor, arbetsgivare, etc.

Både utbildningsmaterialet inför testet och själva testfrågorna på testet har länge varit daterade, vissa har inte stämt överens med de många nya funktioner och förändringar som gjorts i Google Analytics de senaste två åren.

Nu är dock detta åtgärdat och ett nytt fräscht utbildningsmaterial finns på:
https://analyticsacademy.withgoogle.com/course

Nytt är även att Google själva publicerat en rad testfrågor där du själv kan kolla dina kunskaper innan du tar det rikiga testet. Dessa finns utplacerade på varje avdelning (unit) av utbildningsmaterialet och det finns även ett samlat test med 20 st frågor här som du kan ta direkt:
https://analyticsacademy.withgoogle.com/assessment?name=Fin

Det slutgiltiga provet består av 70 frågor som du behöver besvara på 90 minuter. För att gå vidare behöver du minst 80% rätt svar.

 

Vad är nytt i det nya GAIQ-provet?

Det är mer fokus på nya funktioner som kommit senaste året efter lanseringen av Universal Analytics samtidigt som det är mindre fokus på hur exempelvis metrics kalkyleras. Några av de nya saker som ingår är frågor kring Google Tag Manager, olika attribueringsmodeller, innehållsgruppering, spårning av andra plattformar än desktop, best practice för att sätta upp KPIer och mätningsprotokoll, m.m.

I utbildningsmaterialet finns under rubriken Additional resources fler länkar till externt material exempelvis bloggposter om analytiska modeller från analytics-evangelisten Avinash Kaushik på hans blogg kaushik.net, mer tekniska funktionsidor och referensguider på developers.google.com och hjälpavsnitt på support.google.com