Viva

Nyttan med Facebookannonsering

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Idag är över 4,5 miljoner svenskar registrerade på Facebook. Fördelningen mellan kvinnor och män är ungefär 50/50 med en liten marginal åt männen.  Varje profil har en viss mängd information som beskriver vem personen är och vilka intressen som finns. ”Tyvärr” är vi svenskar inte lika ambitiösa som t ex amerikaner och fyller oftast endast i det vi måste. Trots detta finns det fortfarande en hel del som skiljer profilerna åt som exempelvis kön, ålder, geografisk placering etc. Eftersom vi spenderar otroligt mycket tid på Facebook gör detta det till en attraktiv plats för annonsörer.  Om inte det skulle vara nog finns det även fler och kanske ännu viktigare anledning till varför man vill synas på Facebook. Som annonsör har man nämligen möjlighet att styra sina annonser mot den målgrupp man vill träffa. Med hjälp från den information som finns om profilerna ges möjligheten att visa rätt annons för rätt målgrupp. För att nämna ytterligare fördelar så ser annonsören dessutom statistik över resultatet. Detta börjar vi nu bli vana vid och naturligtvis är det fortfarande otroligt viktigt när kampanjerna ska utvärderas.

Men vad ska man då tänka på?  Min kära kollega Elin har tidigare skrivit om Facebook annonsering och här kommer ytterligare tips/information om hur man ska tänka och lägga upp sin Facebookkampanj.

1. Målet och strategi

Vad vill man med kampanjen?  Vad är dess syfte och vilka mål vill man nå?

2. Annonseringsstrategi – Sponsrade händelser eller Facebook annonser
Är kampanjens syfte mer varumärkesbyggande samt att öka antalet Fans är Facebook annonser att rekommendera . Detta leder besökaren till annonsörens Facebooksida.
Sponsrade händelser är lämplig om ni har många Fans och vill dra besökare till er webbsida. Annonsen visas i detta fall endast för vänner till era Fans.

3. Lockande text och bild
Annonsen ska locka till sig uppmärksamhet och klick. Använd därför rätt bild och en text som utmärker sig. Dvs var intressantare än de andra annonserna. Viktigt att tänka på är att naturligtvis har både bild och text begränsat med utrymme.

4. Rikta annonsen
Ni har möjlighet att styra vem/vilka som ska se annonserna. Med några enkla inställningar kan ni bestämma kön, ålder, geografi, civilstatus, intressen etc.

5. Olika annonser
Bryt gärna ner annonserna i mindre grupper med olika målgrupper. Ni får du möjlighet att anpassa annonserna för respektive målgrupp samtidigt som ni, genom resultatet, lär er
mer om era målgrupper.

6. Ta vara på trafiken
Slutligen glöm inte att ta vara på de som klickar på er annons.  Med detta menar jag att landningssidan är viktig. Oavsett om ni leder klicken till er Facebooksida eller webbsida se till att
dessa är uppdaterade med relevant information och känns levande. Låt inte detta bli er svaga länk.

Själv klart finns det mer att tänka på men detta är en bra början. Lycka till!!