Sverige - Viva Media

Ökat engagemang med videoannonsering online

YouTube
Publicerad , senaste uppdatering

Videoannonser på nätet kan resultera i mer än ökad varumärkeskännedom, vilket är vad vi oftast associerar videoannonsering med. De kan också verka för att tittaren i högre grad överväger varumärket eller produkten, leda till positiv uppfattning hos tittaren, ökad köpintention och i slutändan ökad försäljning. Annonsering på YouTube kan också stärka möjligheterna för att nå en högre avkastning på investeringen i jämförelse med TV-annonsering. Det visar nya undersökningar som Google gjort.

 

I den ena undersökningen har Google tittat på videoannonsering på Googleägda YouTube och annonsformatet TrueView, som kan klickas bort av tittaren efter fem sekunder. För att kunna avgöra hur annonserna påverkar tittarnas engagemang över tid användes Googles analysmetod Brand Lift som mäter tittarens uppfattning och beteende i relation till varumärket efter att man sett videoannonsen en gång. Analys av flera hundra kampanjer visar att:

 

  • 57 % av kampanjerna ledde till ökad övervägning av varumärket eller produkten.
  • 24 % av kampanjerna ledde till ökad positiv uppfattning av varumärket bland tittarna.
  • 35 % av kampanjerna resulterade i ökad köpintention bland tittarna.

 

Resultatet är, kanske inte så överraskande, ännu starkare bland tittare som sett mer än 30 sekunder av annonsen eller hela annonsen. Bland dessa ökade köpintentionen med 61 procent i jämförelse med kontrollgruppen. Google noterar samtidigt att kreativa videos leder till ökad tittartid.

 

Google har också tittat på hur videoannonsering online påverkar vinst i förhållande till investering i jämförelse med TV-annonsering. Undersökningen gjordes i samarbete med MarketShare. Bland kategorierna som ingick i studien investerades två tredjedelar eller mer av mediebudgeten i TV-reklam. I studien användes analysmodellen Media Mix Modeling som mäter vilka annonseringskanaler som är mest effektiva, och hur det skulle se ut om en större del av mediebudgeten fördelades till dessa kanaler.

Resultatet av undersökningen visade att annonsering på YouTube kan ge en bättre avkastning i förhållande till investeringen i jämförelse med TV-reklam. Exempelvis hade schampo-reklam 6,4 gånger högre resultat och smartphone-annonsering nära 2 gånger genomsnittlig högre vinst. Analysen förespråkade därför att omfördela delar av mediebudgeten och öka investeringsandelen hos YouTube för att nå en högre vinst.

 

Värt att anmärka är att undersökningarna som framtagits av Google är baserade på annonsering på YouTube, som Google själva äger.