Viva

Optimera ditt Adwordskonto

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

När det gäller Adwords innebär optimering en högre quality score och quality score påverkar dina annonsers resultat, positioner och kostnad. Har man låg CTR (click-through-rate) och höga kostnader bör man överväga att städa och optimera adwordskontot. När man optimerar sitt Adwordskonto bör man börja med att organisera kampanj nivån genom att tex modifiera språk och regioninställningar samt anpassa möjliga tidsinställningar. Tänk på att det kan vara bra att ha mer än en kampanj om man har sponsrade länkar i fler än ett land. Man kan tex ha en kampanj för sponsrade länkar på google.se, en kampanj på google.no och en kampanj på google.dk. Ett annat exempel då det kan vara lämpligt att ha fler än en kampanj kan vara då man säljer väldigt skilda produkter och/eller tjänster. Det är inte nödvändigt att använda flera kampanjer annars då uppdelningen kommer i nästa nivå; annonsgrupperna. När man optimerar annonsgrupperna bör man redigera sökorden, annonstexterna, organisera annonsgrupperna, uppdatera och ändra bud samt redigera sökordinställningar. Här måste man även se till att varje annons är länkad till korrekt landningssida som är relevant gentemot det som annonsen förmedlar.

Langningssidor

Landningssidan är den sida som en besökare kommer till när de klickat på din PPC annons. Därför är det viktigt att din landningssida stämmer överrens med annonstexterna. Beskriver din annons en viss produkt ska landningssidan visa/beskriva denna produkt utan att besökaren ska behöva navigera runt på webbplatsen och leta efter produkten som de var intresserade av. Om en besöker inte hittar de som de sökte efter ett (max två)  klick är det stor chans att de lämnar sidan lika fort och du får betala för ett klick som inte ledde till ett köp eller en kund.

Konvertering

Anledning till varför man optimerar sitt adwordskonto är i slutändan att det ska leda till högre konvertering. Det är dock viktigt att man är medveten om köpcykeln innan; de steg som en konsument går igenom innan de konverterar från att ha klickat på din annons till att de köper dina produkter.

Köpcykeln ser ut som följande:

Medvetenhet

Intresse

Övervägande

Köp

Kvarhålla

Förespråka

För att nå optimala resultat bör man analysera vilket av dessa stadier ens potentiella kunder befinner sig i. Om man tex vet att man når ut till personer som befinner sig i faserna ’övervägande/köp’ kan man inkludera sökord som ’köp’ i sin annons text för att locka intresserade personer medan man når ut till en person i stadiet ’kvarhålla’ genom att använda sökord som tex ’kamera accessoarer’ osv för att nå ut till lojala ägare av din produkt.
Tar man hänsyn till alla dessa faktorer säkerställer man att nå den potential som man har genom ppc annonsering.