Organisk trafik i Google Analytics vs. Google Webmaster Tools

Google uppdaterade i igår Google Webmaster Tools för att ge oss bättre data gällande organisk trafik. Vi som jobbar med sökmotoroptimering välkomnar givetvis denna uppdatering eftersom den ger oss mer tillförlitlig data att analysera. Men uppdateringen föder även tvivel hos folk i branschen huruvida datan verkligen går att lita på eller om den ger en falsk […]

Publicerat
Inlägg Google

Google uppdaterade i igår Google Webmaster Tools för att ge oss bättre data gällande organisk trafik. Vi som jobbar med sökmotoroptimering välkomnar givetvis denna uppdatering eftersom den ger oss mer tillförlitlig data att analysera. Men uppdateringen föder även tvivel hos folk i branschen huruvida datan verkligen går att lita på eller om den ger en falsk bild av verkligheten.

För oss som befinner oss utanför Googles väggar är det givetvis svårt att veta exakt hur pålitliga siffror är. Det finns säkert många olika faktorer som spelar in i hur datan presenteras för oss, men en av de största finns för oss att se och förstå, och den handlar om olika tillskrivningsmodeller.

Last non-direct

Google Analytics använder en tillskrivningsmodell som de kallar för ’last non-direct’ i sina standardrapporter. Denna innebär att all trafik som kommit från en icke-direkt-källa kommer att tillägnas samma källa vid efterföljande besök även om  besökaren kommer via direkttrafik.

Låt säga exempelvis att en besökare kommer in till webbplatsen första gången via Google Organic och sedan återvänder en andra gång genom att skriva in webbadressen i webbläsaren (alltså direkttrafik). Enligt last none-direct kommer båda dessa besök att tillskrivas Google Organic.

Tar vi några fler sådana här besökarscenarion och räknar samman besöken från de olika källorna så ser det ut enligt nedan. Varje rad representerar i detta fall en besökare och rutorna vilka källor de besöker webbplatsen via:

last-non-direct
Google Analytics standardtolkning av besök

Sammanställer vi ovan scenarion så blir det alltså 21st besök från Organisk trafik, 2st besök från Betald och 3st direkta. I standardrapporten för organisk trafik så kommer det alltså stå 21st besök från organisk trafik enligt besöken jag visar ovan.

Detta kommer dock inte stämma överens med datan i GWT eftersom vi där mäter klick och inte besök (enligt last non-direct). Sammanställning över samma trafik men utifrån klickdata i GWT hade givit följande resultat:

Klick i GWT
Google Webmaster Tools tolkning av klick

GWT hade alltså i detta läget visat 9st klick.

Skillnader mellan webbplatser

En annan snabb slutsats man brukar dra är att datan från GWT är värdelös med anledning av att skillnaderna är så stora mellan olika webbplatser. På vissa siter kanske man ser 42 000 klick mot 50 000 besök, medan andra visar 23 000 klick mot 70 000 besök.

Dessa skillnader har mycket att göra med hur trafiken ser ut och om webbplatsen har mycket återkommande besök eller inte. En webbplats som har en större andel återkommande besök har generellt sett också en större skillnad mellan klick och besök.

Sammanfattningsvis

Som jag skrev i inledningen så finns det säkert andra faktorer som gör datan över söktrafik skiljer sig mellan GA och GWT, men detta är definitivt en av större.

Hur ser det ut i era Google Analytics-konton när ni jämför med data i Google Webmaster Tools? Lämna gärna en kommentar!