Ratat sökmarknadsföring? | Del 3

Som konsult inom området ’sökmarknadsföring’ får jag tyvärr uppleva en ilska och misstro till företag som bland annat levererar sökmarknadsföring av olika slag. Med tanke på mina egna erfarenheter av synlighet i sökmotorer och vad det kan innebära för verksamhetens framgång är det mig en stor sorg att man går så långt som att rata […]

Publicerat
Inlägg Sociala Medier

Som konsult inom området ’sökmarknadsföring’ får jag tyvärr uppleva en ilska och misstro till företag som bland annat levererar sökmarknadsföring av olika slag. Med tanke på mina egna erfarenheter av synlighet i sökmotorer och vad det kan innebära för verksamhetens framgång är det mig en stor sorg att man går så långt som att rata mediet.

Det finns ett par frågeställningar kring sakfrågan ’ratat mediet’. Innan det har skett undrar jag om man satte upp nyckeltal och målvärden för att kunna se omsättningen utifrån sin investering? Har man köpt det man är i behov utav för att uppnå sina förväntningar?

Sökmarknadsföring är viktigt
Med tanke på antalet som använder sökmotorer för att hitta information är det en självklarhet att ha med sökmarknadsföring som en del av mediemixen. Häri är Internet en avgörande faktor med tanke på den tid som spenderas på just Internet.
Pengar in, pengar ut
Är lika viktigt att ha koll på som i sin kassa eller bankkonton och för att kunna se kassaflöde i sin hemsida krävs det mer engagemang än att titta på besök till sin hemsida. Uppsättning av målvärden är ett krav för att helt enkelt ha koll på kostnader gentemot intäkter. Sätter man upp målvärden kan man använda siffrorna mot sin leverantör för att dels kunna ställa krav och utvärdera resultatet.

Eget ansvar
Är man inte kunnig på området man upphandlar i finns det risk för att man köper något som man inte är i behov utav. Alternativet är att sätta sig in i ämnet och se det som en långsiktig investering, och därefter upphandla med försiktighet. Det är för många som inte bryr sig om vad man köper förrän när någon annan säger till. Först då är man snabb på att beklaga sig över leverantören och branschen som sådan. Det blir inte dyrare för att man gör rätt från början, så se därför till att vara påläst innan man upphandlar i komplexa områden.