Redaktionella Regler

I tidigare inlägg presenterade jag textannonsers uppbyggnad och tänkte nu vidare diskutera riktlinjer för de sponsrade länkarnas textinnehåll. Det finns vissa redaktionella regler om hur de sponsrade länkarna bör utformas och vad man bör tänka på och undvika. Kommatering: Man får inte använda sig av kommatering för att dra till sig uppmärksamhet. Man bör heller […]

Publicerat
Inlägg SEM

I tidigare inlägg presenterade jag textannonsers uppbyggnad och tänkte nu vidare diskutera riktlinjer för de sponsrade länkarnas textinnehåll. Det finns vissa redaktionella regler om hur de sponsrade länkarna bör utformas och vad man bör tänka på och undvika.

Kommatering:

Man får inte använda sig av kommatering för att dra till sig uppmärksamhet. Man bör heller inte upprepa punkter, komman, frågetecken eller utropstecken två eller fler gånger i samma textrad. Din rubrikrad får överhuvudtaget inte innehålla något utropstecken och en annons får bara innehålla ett utropstecken sammanlagt. Vidare måste alla symboler, siffror och bokstäver användas för att representerarätt sammanhang, man får inte ersätta ett ord med en bokstav eller siffra som t.ex 4 U.

Mellanslag:

Eftersom PPC annonser rymmer ett begränsat antal tecken ska man inte försöka ’fuska’ sig kring detta genom att hoppa över ett mellanslag eller använda mellanslag där de inte hör hemma för att förmedla sitt budskap. Man får alltså inte skriva b-i-l-i-g-a-k-l-ä-d-e-r för att försöka fylla ut utrymmet samtidigt som man inte ska hoppa över ett mellanslag som t.ex. ’Billiga kläder,köp nu

Stavning och Grammatik:

PPC annonser måste vara rättstavade och använda korrekt grammatik. Man måste använda sig av logiska meningsuppbyggnader och detta för att annonserna ska vara så tydliga som möjligt. Det enda undantaget till denna regel är om man använder sig av ord som ofta är felstavade och som majoriteten ändå förstår. Som att t.ex ha konferans som sökord istället för konferens.

Versaler:

Ett ord får inte skrivas i stora bokstäver för att det ska uppmärksammas. Man får t.ex inte skriva ’BILLIGT’ eller ’NYTT’. Däremot är det tillåtet att skriva första bokstaven i ett ord med stor bokstäv.

Upprepning:

Ord får inte upprepas för att dra till sig uppmärksamhet och framförallt så får det inte upprepas tre eller fler gånger på rad. Man får t.ex inte skriva ’Köp, Köp, Köp!’ Istället skulle man kunna skriva ’Köp Nu’ för att förmedlad samma budskap.

Fraser:

Som beskrevs i förra inlägget är det rekommenderat att använda en call-to-action i sin PPC annons. Dock får man inte använda en sådan fras om det inte är relevant gentemot det man erbjuder, man får t.ex inte skriva ’klicka här’.

Superlativ:

Men får inte skriva att man är bäst på någonting eller störst, först eller liknande om detta påstående inte är verifierat av en tredje part och verifikationen måste visas tydligt på landningssidan.

Konkurrens Påståenden:

Påstående om konkurrens som antyder att ditt företag eller produkter/tjänster är bättre än dina konkurrenter är inte tillåtet. Hävdar man något sådant måste detta stödjas av en tredje part och verifikationen måste visas på landningssidan. Detta blir mer trovärdigt och bevisar för dina besökare att de hittar exakt det på landningssidan som PPC annonsen beskrev.