Revision av MediaAnalys metoder och tillvägagångssätt för sökrelaterade tjänster

MediaAnalys AB, erbjuder tjänster och produkter inom sökmotormarknadsföring och sökordsmarknadsföring såsom sökmotoroptimering och sponsrade länkar, har uppdragit åt Tidningsstatistik AB, TS, att genomföra revision av MediaAnalys metoder och tillvägagångssätt för sökrelaterade tjänster. Vidare har MediaAnalys också uppdragit till TS att genomföra utökad revision av MediaAnalys rutiner för kundvård och uppföljning. ’Vi är glada att återigen […]

Publicerat
Inlägg Viva

MediaAnalys AB, erbjuder tjänster och produkter inom sökmotormarknadsföring och sökordsmarknadsföring såsom sökmotoroptimering och sponsrade länkar, har uppdragit åt Tidningsstatistik AB, TS, att genomföra revision av MediaAnalys metoder och tillvägagångssätt för sökrelaterade tjänster. Vidare har MediaAnalys också uppdragit till TS att genomföra utökad revision av MediaAnalys rutiner för kundvård och uppföljning.

’Vi är glada att återigen inleda ett samarbete med TS, säger Marcus Bäckman, vice VD på MediaAnalys och ytterst ansvarig för kundservice.

’Det är mycket viktigt att alltid anlita ett företag vars rutiner och tekniska tillämpning regelbundet granskas av oberoende part, då det är en stämpel på att kund får vad som gjorts gällande och utlovats’, meddelar Joacim Ståhl, Teknisk Chef på MediaAnalys.

MediaAnalys har strikta etiska regler för försäljning och utförande av sökrelaterade tjänster. Alla anställda på MediaAnalys får godkänna företagets etiska riktlinjer, TS bestämmelser och Google´s ekommendationer för sökoptimering. Vidare har såväl MediaAnalys VD och Teknikchef genomgått Google´s test för kvalificering och hantering av sponsrade länkar, s.k Google Adwords Professional.