Viva

Revision utförd av Tidningsstatistik AB

Press
Publicerad , senaste uppdatering

MediaAnalys AB gav 2006 i uppdrag till Tidningsstatistik AB, TS, att utföra revision av företaget MediaAnalys tjänster. Anledningen är främst att företaget önskar säkerställa befintliga och framtida kunders förtroende för MediaAnalys.
I revisionen innefattas bland annat följande:

– Revision av statistiken som levereras till kunder.
– Revsion av att MediaAnalys följer sökmotorernas riktlinjer.
– Revision av att företaget följer utlovad kundpolicy.

Vidare granskas hela kedjan från införsäljning och avtalsskrivande till uppföljning och redovisning av resultat. TS har intervjuat slumpvis utvalda kunder för att kontrollera att det som utlovats efterlevs.

TS har inget att anmärka på MediaAnalys AB´s sätt att leverera eller utföra tjänster.

’Utifrån genomförd granskning är TS bedömning att system och rutiner är ändamålsenliga och relevanta. Utifrån genomförd granskning finner vi också att tillämpade arbetsmetoder följer reglerna samt att rutiner och upprättad kundpolicy följs, dvs att kunderna involveras och informeras löpande tillsammans med utsedda kontaktpersoner på MediaAnalys.’

För mera information kontakta Försäljnings & Marknadschef Henrik Zobal på 0480-780811 eller henrik@mediaanalys.se